HCL 9/2017

privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si in vederea realizarii obiectivului „Punti pietonale in comuna Gura Teghii, jud. Buzau” – obiectiv de interes local al comunei Gura Teghii, finantat prin PNDL

HCL nr. 09 din 14.02.2017

Bookmark the permalink.