Acte administrative emise de primar

TitluDescriereData
Dispozitia 139/2022Privind încetarea dreptului la ajutor social (V.M.G.) d-neiDiaconu Elena.2022/09/302022-09-30 21:48:00
Dispozitia 138/2022Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei Maricoiu Ileana.2022/09/302022-09-30 21:47:00
Dispozitia 137/2022Privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei Leonte Adelina-Nicoleta.2022/09/292022-09-29 21:46:00
Dispozitia 136/2022Privind acordarea dreptului la ajutor social (V.M.G.) d-nei Juganaru Ileana.2022/09/292022-09-29 21:45:00
Dispozitia 135/2022Privind încetarea dreptului la ajutor social (V.M.G.) d-nei Bratu Gheorghe.2022/09/292022-09-29 21:44:00
Dispozitia 134/2022Privind acordarea unui ajutor de urgență numitului Bratu-Perțea Vasile.2022/09/282022-09-28 21:43:00
Dispozitia 133/2022Privind aprobarea planului de servicii pentru minorul Ștefu Ștefan – Ciprian.2022/09/272022-09-27 21:42:00
Dispozitia 132/2022Privind încetarea suspendării și reluarea activității de către doamna Eftime Cătălina, funcționar public de execuție , în cadrul Compartimentului Financiar, contabilitate, impozite și taxe, achiziții publice.2022/09/222022-09-22 21:41:00
Dispozitia 131/2022Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii în ședința de îndată pentru data de 30.09.2022.2022/09/222022-09-22 21:40:00
Dispozitia 130/2022Privind delegarea unor atribuții de serviciu.2022/09/052022-09-05 21:39:00
Dispozitia 129/2022Privind acordarea indemnizației de însoțitor cuvenită pentru Dragu Andreea Gabriela-Elena, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Dragu Simona – Elena, în anul 2022.2022/09/052022-09-05 21:38:00
Dispozitia 128/2022Privind acordarea indemnizației de însoțitor cuvenită pentru Socariciu Bogdan, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Socariciu Micșunica, în anul 2022.2022/09/052022-09-05 21:37:00
Dispozitia 127/2022Privind acordarea indemnizației de însoțitor cuvenită pentru Chirac Lucica, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Jercan Georgeta, în anul 2022.2022/09/052022-09-05 21:36:00
Dispozitia 126/2022Privind modificarea și completarea dispoziției nr. Nr. 120/2022.2022/09/012022-09-01 21:35:00
Dispozitia 125/2022Privind încetarea prin demisie a raportului de serviciu al d-nei Moldoveanu Irina, referent, grad profesional asistent, în Compartimentul administarție publică, juridic, agricol, urbanism, stare civilă și resurse umane din cadrul Primăriei Gura Teghii.2022/09/012022-09-01 21:34:00
Dispozitia 124/2022Privind numirea doamnei Pescaru Georgiana-Alina functionar public definitiv, in functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional asistent2022/08/302022-08-30 21:33:00
Dispozitia 123/2022Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii în ședință ordinară pentru data de 31.08.2022, ora 18:00.2022/08/222022-08-22 21:32:00
Dispozitia 122/2022Privind încadrarea cu contract individual de muncă a doamnei Cordunașu Mihaela – Andreea, asistent personal.2022/08/222022-08-22 21:31:00
Dispozitia 121/2022Privind încadrarea cu contract individual de muncă a doamnei Popescu Laura, asistent personal.2022/08/222022-08-22 21:30:00
Dispozitia 120/2022Privind numirea domnului Doroican Nicu – Ionuț în funcția publică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional principal, în Compartimentul ,,Poliție locală ” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Teghii, județul Buzău.2022/08/192022-08-19 21:29:00
Dispozitia 119/2022Privind numirea doamnei Moldoveanu Irina în funcția publică de execuție de inspector clasa I, grad profesional asistent, în Compartimentul ,,Administrație publică, juridic, agricol, urbanism, stare civilă și resurse umane” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Teghii, județul Buzău.2022/08/192022-08-19 21:28:00
Dispozitia 118/2022Privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor numitului Perțea Constantin – Andrei, din comuna Gura Teghii, sat Furtunești.2022/08/102022-08-10 21:27:00
Dispozitia 117/2022Privind modificarea valorii nominale a stimulentului educațional sub formă de tichet social pentru grădiniță.2022/08/102022-08-10 21:26:00
Dispozitia 116/2022Privind încadrarea în funcția contractuală de consilier personal al primarului, din cadrul Cabinetului Primarului Comunei Gura Teghii a d-lui Sburlea Adrian – George.2022/08/092022-08-09 21:25:00
Dispozitia 115/2022Privind numirea d-nei BĂICUȘ FLORENTINA-FILICA în funcție de asistent personal pentru persoanacu handicap grav BĂICUȘ ELENA2022/07/292022-07-29 21:24:00
Dispozitia 114/2022Privind numirea d-nei SĂULESCU CAMELIA-LUMINIȚA în funcție de asistent personal pentru persoanacu handicap grav SĂULESCU ELENA.2022/07/292022-07-29 21:23:00
Dispozitia 113/2022Privind aprobarea Regulamentului pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului Primăriei Comunei Gura Teghii și de asiguraev a securității și integrității registrelor și a certificatelor de stare civilă.2022/07/292022-07-29 21:22:00
Dispozitia 112/2022Privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la completarea declarațiilor de avere și declaratiilor de interese la nivelul Primăriei Comunei Gura TEGHII2022/07/292022-07-29 21:21:00
Dispozitia 111/2022Privind încetarea dreptului la ajutor social (VMG) d-nei FLOAREA AURELIA2022/07/282022-07-28 21:20:00
Dispozitia 110/2022Privind cacordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei BARBU IRINUCA.2022/07/282022-07-28 21:19:00
Dispozitia 109/2022Privind acordarea dreptului de ajutor social (VMG) d-nei BARBU IRINUCA.2022/07/282022-07-28 21:18:00
Dispozitia 108/2022Privind acordarea indemnizației cuvenită pentru persoana cu handicap grav MĂNTĂRĂU VASILICA pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal în anul 20222022/07/272022-07-27 21:17:00
Dispozitia 107/2022Privind convocarea Consiliului local Gura Teghii în ședință de îndată pentru data de 27.07.2022, ora 20.00 în sala de ședințe a primăriei Gura Teghii.2022/07/272022-07-27 21:16:00
Dispozitia 106/2022Privind acordarea indemnizației de însoțitor cuvenită pentru persoana cu handicap grav, COTICIU GHEORGHE, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal în anul 2022.2022/07/272022-07-27 21:15:00
Dispozitia 105/2022Privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor lunare, minorei TUDOR RAISA – ANNE-MARY din comuna Gura Teghii, satul Furtunești, județul Buzău.2022/07/212022-07-21 21:14:00
Dispozitia 104/2022Privind convocarea Consiliului local Gura Teghii în ședință de îndată pentru data de 18.07.2022, ora 20.00 în sala de ședințe a primăriei Gura Teghii.2022/07/182022-07-18 21:13:00
Dispozitia 103/2022Privind constituirea Comisiei de concurs și Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante, respectiv inspector I, grad profesional asistent, consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Cmpartimentului administtrație publică, juridic, agricol, urbanism, stare civilă și resurse umane și polițist local în cadrul cadrul Compartimentului poliție locală.2022/07/142022-07-14 21:12:00
Dispozitia 102/2022Privind constituirea comisiei de negociere a prețului pentru achiziționarea terenului în suprafața de 2373 mp, înscris în CF 20215 și CF 20209, situat în comuna Gura Teghii, sat Păltiniș.2022/07/142022-07-14 21:11:00
Dispozitia 101/2022Privind acordarea indemnizației de însoțitor cuvenită pentru Dragu Maria, persoană cu handicap grav.2022/07/042022-07-04 21:10:00
Dispozitia 100/2022Privind încetarea dreptului la ajutor social (V.M.G.) d-nei Roman Elena.2022/06/302022-06-30 21:09:00
Dispozitia 99/2022Privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Fierea Adriana-Elena.2022/06/302022-06-30 21:08:00
Dispozitia 98/2022Privind încadrarea d-lui Măntărău Marian în funcția de muncitor în Compartimentul Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Teghii.2022/06/302022-06-30 21:07:00
Dispozitia 97/2022Privind încadrarea d-lui Dîrstaru Ion în funcția de muncitor în Compartimentul Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Teghii.2022/06/302022-06-30 21:06:00
Dispozitia 96/2022Privind acordarea unui ajutor de urgență d-lui Barbu Moise Constantin, în sumă de 500 lei.2022/06/292022-06-29 21:05:00
Dispozitia 95/2022Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii, județul Buzău în ședința ordinară pentru data de 01.07.2022.2022/06/222022-06-22 21:04:00
Dispozitia 94/2022Privind numirea în calitate de curator special a doamnei Enică Maria pentru d-na Dreagu Maria.2022/06/222022-06-22 21:03:00
Dispozitia 93/2022Privind acordarea indemnizației de însoțitor cuvenită pentru Argăseală Constantin Genovel, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă a asistentului personal Argăseală Georgeta .2022/06/222022-06-22 21:02:00
Dispozitia 92/2022privind convocarea Consiului Local Gura Teghii, județul Buzău în ședinta extraordinară pentru data de 20.06.2022, orele 19:002022/06/152022-06-15 09:09:00
Dispozitia 91/2022Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii în ședința de îndată pentru data de 08.06.2022.2022/06/082022-06-08 21:01:00
Dispozitia 80/2022privind convocarea Consiului Local Gura Teghii, județul Buzău în ședință ordinară pentru data de 31.05.2022, orele 18:002022/05/252022-05-25 21:38:00
Dispozitia 76/2022Privind pregărirea în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2022 .2022/05/022022-05-02 23:28:00
Dispozitia 75/2022Privind încetarea contractului individual de muncă nr. 13/01.03.2012 al doamnei Leonte Maria, bibliotecar comunal în compartimentul Cultură din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Teghii.2022/05/022022-05-02 23:27:00
Dispozitia 74/2022Privind constituirea comisiei de predare-primire a gestiunii de către d-na Leonte Maria, având funcția de bibliotecar comunal.2022/04/272022-04-27 23:26:00
Dispozitia 73/2022Privind convocarea Consiliului local Gura Teghii în ședință ordinară pentru data de 29.04.2022, ora 18.00.2022/04/212022-04-21 23:25:00
Dispozitia 72/2022Privind modificarea valorii nominale a sistemului educațional sub formă de tichet social pentru grădiniță.2022/04/212022-04-21 23:24:00
Dispozitia 71/2022Privind acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru anul 2021-2022, pentru lunile ianuarie si februarie 2022.2022/04/212022-04-21 23:23:00
Dispozitia 70/2022Privind încetarea contractului individual de muncă d-nei Simion Elena, asistent personal al persoanei cu handicap grav Stan Maria, sat Varlaam2022/04/202022-04-20 23:22:00
Dispozitia 69/2022Privind sconvocarea Consiliului local Gura Teghii în ședință de îndată pentru data de 19.04.2022.2022/04/192022-04-19 23:21:00
Dispozitia 68/2022Privind încetarea dreptului la ajutor social (VMG) d-lui Oprea Gheorghe.2022/04/192022-04-19 23:20:00
Dispozitia 67/2022Privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) d-lui Onea Constantin.2022/04/192022-04-19 23:19:00
Dispozitia 66/2022Privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) d-lui Bratu-Perțea Vasile.2022/04/192022-04-19 23:18:00
Dispozitia 65/2022Privind acordarea dreptului la ajutor social (VMG) d-lui Dedu Marian Doru.2022/04/192022-04-19 23:17:00
Dispozitia 64/2022Privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță pe suport electronic pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul U.A.T. Comuna Gura Teghii pentru anul 20222022/04/192022-04-19 23:16:00
Dispozitia 63/2022Privind încetarea acordării suplimentului pentru energie electrică și combustibili solizi petrolieri d-lui OPREA GHEORGHE.2022/04/042022-04-04 23:15:00
Dispozitia 62/2022Privind încetarea acordării suplimentului pentru energie electrică și combustibili solizi petrolieri d-lui AVRĂMESCU GHEORGHE.2022/04/042022-04-04 23:14:00
Dispozitia 61/2022Privind încetarea acordării suplimentului pentru energie electrică și combustibili solizi petrolieri d-nei Țărâncă Marta.2022/04/042022-04-04 23:13:00
Dispozitia 60/2022Privind încadrarea cu contract individual de muncă a d-nei Hornea Alina, asistent personal.2022/03/312022-03-31 23:12:00
Dispozitia 59/2022Privind încadrarea cu contract individual de muncă a d-nei Cordunașu Mihaela – Andreea.2022/03/312022-03-31 23:11:00
Dispozitia 58/2022Privind modificarea cuantumului la ajutorul social lunar acordat beneficiarilor Legii nr. 416/2001.2022/03/312022-03-31 23:10:00
Dispozitia 57/2022Privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei Șoimaru Floarea.2022/03/282022-03-28 23:09:00
Dispozitia 56/2022Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei Baroian Maria – Adriana.2022/03/282022-03-28 23:08:00
Dispozitia 55/2022Privind încetarea dreptului la ajutor social (V.M.G.) d-nei Baroian Maria-Adriana.2022/03/282022-03-28 23:07:00
Dispozitia 54/2022Privind încetarea dreptului la ajutor social (V.M.G.) d-lui Bogzoiu Eugen.2022/03/282022-03-28 23:06:00
Dispozitia 53/2022Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei Csiki Maria.2022/03/282022-03-28 23:05:00
Dispozitia 52/2022Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei Ungureanu Ștefania – Larisa.2022/03/282022-03-28 23:04:00
Dispozitia 51/2022Privind reîncadrarea cu Contract individual de muncă a d-nei Crantea Elena – Lăcrămioara.2022/03/282022-03-28 23:03:00
Dispozitia 50/2022Privind acordarea dreptului la ajutor social (V.M.G.) d-lui Ghesoiu Constantin.2022/03/242022-03-24 23:02:00
Dispozitia 49/2022Privind acordarea unui ajutor de urgență numitului Bogzoiu Constantin.2022/03/242022-03-24 23:01:00
Dispozitia 48/2022Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii, jud. Buzău în ședință ordinară pentru data de 31.03.20222022/03/232022-03-23 23:00:00
Dispozitia 47/2022Privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie.2022/03/212022-03-21 22:59:00
Dispozitia 46/2022Privind desemnarea unei comisii de recepție parțială pentru luna martie 2022 la obiectivul ,, Modernizare și asigurare funcționalități spații prestări servicii medicale”2022/03/142022-03-14 22:58:00
Dispozitia 45/2022Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Brăgău Adriana2022/03/022022-03-02 22:57:00
Dispozitia 44/2022Privind acordarea dreptului la ajutor social (V.M.G.) doamnei Gornățeanu Crina2022/03/022022-03-02 22:56:00
Dispozitia 43/2022Privind convocarea Consiliului local Gura Teghii în ședinț de îndată pentru data de 02.03.2022. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice conform art. 134 alin.(5), lit. a22022/03/022022-03-02 22:55:00
Dispozitia 42/2022Privind desemnarea persoanelor autorizate să efectueze operațiuni în Registrul Electoral.2022/02/212022-02-21 22:54:00
Dispozitia 41/2022Privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și / sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie2022/02/212022-02-21 22:53:00
Dispozitia 40/2022Privind convocarea Consiliului local Gura Teghii în ședință ordinară pentru data de 25.02.20222022/02/182022-02-18 22:52:00
Dispozitia 39/2022Privind reîncadrarea cu contract individual de muncă a doamnei Furtună Narcisa-Alina – asistent personal.2022/02/102022-02-10 22:51:00
Dispozitia 38/2022Privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Bratu-Perțea Elena2022/02/042022-02-04 22:50:00
Dispozitia 37/2022Privind convocarea Consiliului local Gura Teghii în ședință extraordinară pentru data de 10.02.20222022/02/042022-02-04 22:49:00
Dispozitia 36/2022Privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei d-nei Pertea Dumitra.2022/01/312022-01-31 22:48:00
Dispozitia 35/2022Privind stabilirea sindemnizației cuvenite părinților sau reprezentanților legal ai copilului cu handicap grav precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului legal.2022/01/312022-01-31 22:47:00
Dispozitia 34/2022Privind stabilirea salariului de bază al d-nei Socariciu Micșunica, asistent personal al persoanei cu handicap grav Fsocariciu Bogdan.2022/01/312022-01-31 22:45:00
Dispozitia 33/2022Privind stabilirea salariului de bază al d-nei Simion Elena, asistent personal al persoanei cu handicap grav Stan Maria.2022/01/312022-01-31 22:44:00
Dispozitia 32/2022Privind stabilirea salariului de bază al d-nei Petrache Cristina-Elena, asistent personal al persoanei cu handicap grav Fivașcu Ionuț.2022/01/312022-01-31 22:43:00
Dispozitia 31/2022Privind stabilirea salariului de bază al d-nei Olteanu Angela, asistent personal al persoanei cu handicap grav Olteanu Teodora.2022/01/312022-01-31 22:42:00
Dispozitia 30/2022Privind stabilirea salariului de bază al d-nei Moraru Rodica, asistent personal al persoanei cu handicap grav Botezatu Ioana.2022/01/312022-01-31 22:41:00
Dispozitia 29/2022Privind stabilirea salariului de bază al d-lui Leonte Mihai, asistent personal al persoanei cu handicap grav Leonte Andrei-Mădălin.2022/01/312022-01-31 22:40:00
Dispozitia 28/2022Privind stabilirea salariului de bază al d-nei Leonte Mariusica-Tatiana, asistent personal al persoanei cu handicap grav Leonte Larisa-Elena2022/01/312022-01-31 22:39:00
Dispozitia 27/2022Privind stabilirea salariului de bază al d-nei Jercan Georgeta, asistent personal al persoanei cu handicap grav Chirac Lucica.2022/01/312022-01-31 22:38:00
Dispozitia 26/2022Privind stabilirea salariului de bază al d-nei Furtună Narcisa-Alina, asistent personal al persoanei cu handicap grav Furtună Denisa-Gabriela.2022/01/312022-01-31 22:37:00
Dispozitia 25/2022Privind stabilirea salariului de bază al d-nei Frățiloiu Liliana, asistent personal al persoanei cu handicap grav Măntărău Vasilica2022/01/312022-01-31 22:36:00
Dispozitia 24/2022Privind stabilirea salariului de bază al d-nei Dragu Simona-Elena, asistent personal al persoanei cu handicap grav Dragu Andreea-Gabriela-Elena2022/01/312022-01-31 22:35:00
Dispozitia 23/2022Privind stabilirea salariului de bază al d-nei Crantea Elena-Lăcrămioara, asistent personal al persoanei cu handicap grav Crantea Maria2022/01/312022-01-31 22:34:00
Dispozitia 22/2022Privind stabilirea salariului de bază al d-nei Crăciun Camelia- Maria, asistent personal al persoanei cu handicap grav Coticiu Constantin.2022/01/312022-01-31 22:33:00
Dispozitia 21/2022Privind stabilirea salariului de bază al d-nei Coticiu Monica, asistent personal al persoanei cu handicap grav Coticiu Ana2022/01/312022-01-31 22:32:00
Dispozitia 20/2022Privind stabilirea salariului de bază al d-nei Coticiu Maria, asistent personal al persoanei cu handicap grav Coticiu Gheorghe2022/01/312022-01-31 22:31:00
Dispozitia 19/2022Privind stabilirea salariului de bază al d-nei Păunoiu Iustina-Liliana, asistent personal al persoanei cu handicap grav Chirac Raissa-Elena2022/01/312022-01-31 22:30:00
Dispozitia 18/2022Privind stabilirea salariului de bază al d-nei Burhală Constanța-Elena, asistent personal al persoanei cu handicap grav Burhală Simona2022/01/312022-01-31 22:29:00
Dispozitia 17/2022Privind stabilirea salariului de bază al d-nei Bratu Perțea Elena, asistent personal al persoanei cu handicap grav Gămălie Constantin2022/01/312022-01-31 22:28:00
Dispozitia 16/2022Privind stabilirea salariului de bază al d-nei Bogzoiu Maria, asistent personal al persoanei cu handicap grav Bogzoiu Elena-Iuliana2022/01/312022-01-31 22:27:00
Dispozitia 15/2022Privind stabilirea salariului de bază al d-nei Argăseală Ileana, asistent personal al persoanei cu handicap grav Roman Elena2022/01/312022-01-31 22:26:00
Dispozitia 14/2022Privind stabilirea salariului de bază al d-nei Argăseală Georgeta, asistent personal al persoanei cu handicap grav Argăseală Constantin-Genovel2022/01/312022-01-31 22:25:00
Dispozitia 13/2022Privind stabilirea salariului de bază al d-nei Aldea Mihaela, asistent personal al persoanei cu handicap grav Furtună Genica2022/01/312022-01-31 22:24:00
Dispozitia 12/2022Privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei BAGHI VERONICA2022/01/282022-01-28 22:23:00
Dispozitia 11/2022Privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei BOGZOIU ELENA-RAMONA2022/01/282022-01-28 22:22:00
Dispozitia 10/2022Privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei BOGZOIU MĂLINA2022/01/282022-01-28 22:21:00
Dispozitia 9/2022Privind acordarea dreptului la ajutor social (V.M.G.) domnului SCARLAT GHEORGHE2022/01/282022-01-28 22:20:00
Dispozitia 8/2022Privind încetarea dreptului la la alocația pentru susținerea familiei doamnei BARBU IRINUCA2022/01/282022-01-28 22:19:00
Dispozitia 7/2022Privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei UNGUREANU ȘTEFANIA-LARISA2022/01/282022-01-28 22:18:00
Dispozitia 6/2022Privind încetarea dreptului la ajutor social (V.M.G.) doamnei MĂNTĂRĂU ELENA2022/01/212022-01-21 22:17:00
Dispozitia 5/2022Privind reîncadrarea cu contract individual de muncă a domnului OLTEANU ANGELA , asistent personal2022/01/212022-01-21 22:16:00
Dispozitia 4/2022Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii, județul Buzău în ședința ordinară pentru data de 31.01.20222022/01/212022-01-21 22:15:00
Dispozitia 3/2022Privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili soliziși/sau petrolieri precum și a suplimentului pentru energie2022/01/212022-01-21 22:14:00
Dispozitia 2/2022Privind reîncadrarea cu contract individual de muncă a domnului LEONTE MIHAI , asistent personal2022/01/042022-01-04 22:13:00
Dispozitia 1/2022Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii, județul Buzău în ședința de îndată pentru data de 04.01.2022.2022/01/042022-01-04 22:12:00
Dispozitia 195/2021Privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei  dnei MÎRZESCU ELENA, 2021/12/292021-12-29 22:11:00
Dispozitia 194/2021Privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui NEAGA ION , 2021/12/292021-12-29 22:10:00
Dispozitia 193/2021Privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei dnei VOICU GABRIELA, 2021/12/292021-12-29 22:09:00
Dispozitia 192/2021Privind modificarea dreptuluila alocația pentru susținerea familiei dnei NICI AIDA , 2021/12/292021-12-29 22:08:00
Dispozitia 191/2021Privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei  dnei CORBU VASILICA, 2021/12/292021-12-29 22:07:00
Dispozitia 190/2021Privind încetarea dreptului la ajutorul social (VMG) dlui FRĂȚILOIU CONSTANTIN , 2021/12/292021-12-29 22:06:00
Dispozitia 189/2021Privind modificarea dreptuluila alocația pentru susținerea familiei dnei VLAD IONELA-ELENA , 2021/12/292021-12-29 22:05:00
Dispozitia 188/2021Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii în ședința ordinară, pentru data de 30.12.2021, ora 18:002021/12/232021-12-23 22:04:00
Dispozitia 187/2021Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii, judetul Buzau in ședinta de îndată pentru data de 23.12.2021,conform Dispoziției primarului nr. 187/23.12.2021 cu posibilitatea exprimării votului începând cu ora 14:00 până la ora 20:00. Ședința se desfășoară prin mijloace electronice conform art. 134 alin.(5), lit. a22021/12/232021-12-23 22:03:00
Dispozitia 186/2021Privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibil solid și/sau petrolier precum și suplimentul de energie.2021/12/212021-12-21 22:02:00
Dispozitia 185/2021Privind convocarea Consiliului Local al comunei Gura Teghii în ședința de indata pentru data de 17.12.2021. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice conform art. 134, alin(5), lit. a22021/12/172021-12-17 22:01:00
Dispozitia 184/2021Privind constituirea comisiei de inventariere si de casare a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii din cadrul unitatii administrativ-teritoriale.2021/12/132021-12-13 22:00:00
Dispozitia 183/2021Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii în ședința deîndată pentru data de 13.12.2021. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice conform art. 134, alin(5), lit. a22021/12/132021-12-13 21:59:00
Dispozitia 182/2021Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii în ședința deîndată pentru data de 08.12.2021. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice conform art. 134, alin(5), lit. a22021/12/082021-12-08 21:58:00
Dispozitia 181/2021Privind acordarea stimulentului educațional pentru lunile septembrie și octombrie.2021/11/252021-11-25 21:57:00
Dispozitia 180/2021Privind acordarea indemnizației de însoțitor cuvenită pentru dl. Argăseală Constantin-Genovel.2021/11/252021-11-25 21:56:00
Dispozitia 179/2021Privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Fierea Elena.2021/11/252021-11-25 21:55:00
Dispozitia 178/2021Privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Chirac Adrian.2021/11/252021-11-25 21:54:00
Dispozitia 177/2021Privind încetarea dreptului la ajutor social (V.M.G.)  d-lui Roșcoiu Constantin.2021/11/252021-11-25 21:53:00
Dispozitia 176/2021Privind încetarea dreptului la ajutor social (V.M.G.)  d-lui Anghel Constantin.2021/11/252021-11-25 21:52:00
Dispozitia 175/2021Privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Fierea Vasilica-Simona.2021/11/252021-11-25 21:51:00
Dispozitia 174/2021Privind convocarea Consiliului Local al comunei Gura Teghii în ședința ordinară pentru data de 26.11.2021.2021/11/242021-11-24 21:50:00
Dispozitia 173/2021Privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Pascov Maria-Denisa, asistent personal al persoanei cu handicap Pescaru Vasile.2021/11/232021-11-23 21:49:00
Dispozitia 172/2021Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii în ședința deîndată pentru data de 23.11.2021, cu posibilitatea erxprimării votului începând cu ora 9:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice conform art. 134, alin(5), lit. a22021/11/232021-11-23 21:48:00
Dispozitia 171/2021Privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibil solid și/sau petrolier precum și suplimentul de energie.2021/11/222021-11-22 21:47:00
Dispozitia 170/2021Privind acordarea indemnizatiei de insotitor cuvenita pentru persoana cu handicap grav, CHIRAC LUCICA pe perioada concediului de odihna al asistentului personal JERCAN GEORGETA, in anul 20212021/11/122021-11-12 21:46:00
Dispozitia 169/2021Privind acordarea indemnizatiei de insotitor cuvenita pentru persoana cu handicap grav, FURTUNA DENISA-GABRIELA pe perioada concediului de odihna al asistentului personal FURTUNA NARCISA-ALINA, in anul 20212021/11/122021-11-12 21:45:00
Dispozitia 168/2021Privind numirea doamnei Serban Elena-Sorina in functia publica de executie de consilier clasa I, grad profesional asistent, in cadrul compartimentului Administratie publica, juridic, Agricol, Urbanism, Stare civila si resurse umane2021/11/122021-11-12 21:44:00
Dispozitia 167/2021Privind reincadrarea cu contract individual de munca a doamnei JERCAN GEORGETA2021/11/042021-11-04 21:43:00
Dispozitia 166/2021Privind acordarea unui ajutor de urgenta2021/11/042021-11-04 21:42:00
Dispozitia 165/2021Privind acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime  pentru d-na Moldoveanu Irina, salariat din cadrul aparatului de specialitate al primarului.2021/10/292021-10-29 21:41:00
Dispozitia 164/2021Privind modificarea si completarea Dispozitiei nr. 54/25.03.2021privind incetarea suspendarii raportului de serviciu al doamnei Moldoveanu Irina , avand functia publica de executie de referent, grad profesional aisistent din cadrul compartimentului ,,Administratie publica, Juridic, Agricol, Urbanism, Stare Civila si resurse umane2021/10/292021-10-29 21:40:00
Dispozitia 163/2021Privind reluarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Grama Cristina2021/10/292021-10-29 21:39:00
Dispozitia 162/2021Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Corbu Elena-Mihaela2021/10/292021-10-29 21:38:00
Dispozitia 161/2021Privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei Țiboacă Rodica2021/10/292021-10-29 21:37:00
Dispozitia 160/2021Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii în ședință ordinară pentru data de 29.10.20212021/10/282021-10-28 21:36:00
Dispozitia 159/2021Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Bogzoiu Mălina2021/10/282021-10-28 21:35:00
Dispozitia 158/2021Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii în ședința de îndată pentru data de 26.10.2021, ora 16,00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice conform art. 134 alin.(5) lit. a22021/10/262021-10-26 21:34:00
Dispozitia 157/2021Privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei  doamnei Ghinescu Manuela-Cătălina2021/10/252021-10-25 21:33:00
Dispozitia 156/2021Privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei  doamnei Mîrzescu Valerica2021/10/252021-10-25 21:32:00
Dispozitia 155/2021Privind numirea Comisiei de concurs și a comisiei de sluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de execuție de consilkier achiziții publice, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Financiar, Contabilitate, Impozite și taxe, Achiziții publice2021/10/182021-10-18 21:31:00
Dispozitia 154/2021Privind aprobarea planului de Servicii pentru minorul Perțea Constantin-Andrei2021/10/052021-10-05 21:30:00
Dispozitia 153/2021Privind aprobarea planului de Servicii pentru minora Dragu  Andreea-Gabriela-Elena2021/10/052021-10-05 21:29:00
Dispozitia 152/2021Privind aprobarea planului de Servicii pentru minorul Leonte Andrei-Mădălin2021/10/052021-10-05 21:28:00
Dispozitia 151/2021Privind aprobarea planului de Servicii pentru minora Leonte Larisa-Elena2021/10/052021-10-05 21:27:00
Dispozitia 150/2021Privind aprobarea Planului de Servicii pentru minora Furtună Denisa-Gabriela2021/10/052021-10-05 21:26:00
Dispozitia 149/2021Privind aprobarea Planului de Servicii pentru minora Tudor Raisa-Anne-Mary2021/10/052021-10-05 21:25:00
Dispozitia 148/2021Privind aprobarea Planului de Servicii pentru minorul Argăseală Constantin-Genovel2021/10/052021-10-05 21:24:00
Dispozitia 147/2021Privind aprobarea Planului de Servicii pentru minora Chirac Raissa-Elena2021/10/052021-10-05 21:23:00
Dispozitia 146/2021Privind rectificarea actului de căsătorie pentru Marcu Georgian și 2021/10/012021-10-01 21:22:00
Dispozitia 145/2021Privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Simion Mariana2021/09/302021-09-30 21:21:00
Dispozitia 144/2021Privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Vlad Maria2021/09/302021-09-30 21:20:00
Dispozitia 143/2021Privind acordarea unui ajutor de urgență numitului Frățiloiu Constantin2021/09/302021-09-30 21:19:00
Dispozitia 142/2021Privind încetarea dreptului la ajutor soial (V.M.G.) Balaz Ioana2021/09/302021-09-30 21:18:00
Dispozitia 141/2021Privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei Chirac Mădălina – Ancuța2021/09/302021-09-30 21:17:00
Dispozitia 140/2021Privind încetarea deptului de ajutor social (V.M.G.) – Manea Adrian2021/09/302021-09-30 21:16:00
Dispozitia 139/2021Privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei Ceompec Liliana2021/09/302021-09-30 21:15:00
Dispozitia 138/2021Privind suspendarea raportului de serviciu a functionarului public de execuție Eftime Cătălina, inspector, clasa I, grad profesional asistent în Compartimentul financiar, contabilitate, impozite și taxe, achiziții publice, pentru concediul de acomodare de maxim un an care include și perioada de încredințare2021/09/302021-09-30 21:14:00
Dispozitia 137/2021Privind delegarea unor atribuții de serviciu doamnei Mincu Georgiana – Alina2021/09/272021-09-27 21:13:00
Dispozitia 136/2021Privind numirea unui membru din aparatul de specialitate al primarului în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ,,Pamfil Georgian” Gura Teghii în anul șolar 2021 – 20222021/09/222021-09-22 21:12:00
Dispozitia 135/2021Privind stabilirea salariului doamnei Negru Andreea – Mădălina, având funcția de Șef-serviciu la Serviciul Public de Utilități Publice Gura Teghii2021/09/162021-09-16 21:11:00
Dispozitia 134/2021Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii în ședință ordinară pentru data de 22.09.2021, ora 18.00 la sediul primăriei Gura Teghii, sala de ședințe2021/09/092021-09-09 21:10:00
Dispozitia 133/2021Privind delegarea unor atribuții de asistență socială, autoritate tutelară și protecția copilului2021/09/092021-09-09 21:09:00
Dispozitia 132/2021Privind acordarea indemnizaței de însoțitor pentru doamna Posea Elena, persoană cu handicap grav2021/09/092021-09-09 21:08:00
Dispozitia 131/2021Privind delegarea exercitării atribuțiilor de stare civilă2021/09/092021-09-09 21:07:00
Dispozitia 130/2021Privind numirea îndrumătorului de stagiu și stabilirea programului pentru desfășurarea perioadei de stagiu al doamnei Mincu Georgiana – Alina, inspector, clasa I, grad profesional debutant, gradația 0, Compartimentul Administrație publică, Juridic, Agricol, Urbanism, Stare civilă și Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Teghii, județul Buzău2021/08/312021-08-31 21:06:00
Dispozitia 129/2021Privind acordarea indemnizației de însoțitor cuvenită pentru Leonte Andrei – Mădălin, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă a asistentului personal Leonte Mihai, în anul 20212021/08/252021-08-25 21:05:00
Dispozitia 128/2021Privind numirea doamnei Mincu Georgiana – Alina, în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant, în Compartimentul ,,Administrație publică, Juridic, Agricol, Urbanism, Stare civilă și Resurse umane” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Teghii, județul Buzău2021/08/252021-08-25 21:04:00
Dispozitia 127/2021Privind încetarea prin demisie a contractului individual de muncă al doamnei Mincu Georgiana – Alina, având funcția contractuală, pe perioadă determinată de consilier personal al primarului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Teghii, județul Buzău 2021/08/252021-08-25 21:03:00
Dispozitia 126/2021Privind înființarea comisiei pentru probleme de apărare la nivelul U.A.T. Comuna Gura Teghii2021/08/252021-08-25 21:02:00
Dispozitia 125/2021Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii în ședință ordinară de îndată  pentru data de 26.08.2021, ora 15.00 . Ședința se desfășoară prin mijloace electronice conform art. 134 alin.(5), lit. a22021/08/252021-08-25 21:01:00
Dispozitia 124/2021Privind acordarea dreptului la ajutor social ( V.M.G.) domnului Oprea Gheorghe2021/08/232021-08-23 21:55:00
Dispozitia 123/2021Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei Bratu Crina – Florentina2021/08/232021-08-23 21:54:00
Dispozitia 122/2021Privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Perțea Elena – Mihaela2021/08/232021-08-23 21:53:00
Dispozitia 121/2021Privind suspendarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei Grama Cristina2021/08/232021-08-23 21:52:00
Dispozitia 120/2021Privind modificarea dreptului de ajutor social (V.M.G.) domnului Volintiru Ion2021/08/232021-08-23 21:51:00
Dispozitia 119/2021Privind încetarea dreptului la alocație pentru ssuținerea familiei doamnei Chiru Petruța2021/08/232021-08-23 21:50:00
Dispozitia 118/2021Privind încetarea dreptului la alocație pentru ssuținerea familiei doamnei Crantea Elena Lăcrămioara2021/08/232021-08-23 21:49:00
Dispozitia 117/2021Privind modificarea dreptului de ajutor social (V.M.G.) doamnei Măntărău Felicia2021/08/232021-08-23 21:48:00
Dispozitia 116/2021Privind încetarea dreptului de ajutor social ( V.M.G.) Bratu – Perțea Vasile2021/08/232021-08-23 21:47:00
Dispozitia 115/2021Privind modificarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Manea Alina – Maria2021/08/232021-08-23 21:46:00
Dispozitia 114/2021Privind acordarea indemnizației de însoțitor cuvenită pentru Perțea Constantin Andrei, persoană cu handicap grav2021/08/132021-08-13 21:45:00
Dispozitia 113/2021Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii în ședință ordinară, pentru data de 23.08.20212021/08/132021-08-13 21:44:00
Dispozitia 112/2021Privind suspendarea dreptului la ajutorul social (V.M.G.) domnului Ceompec Ion, CNP, cu domiciliul în Gura Teghii, sat. Gura Teghii, localitatea Gura Teghii, Jud. Buzău2021/08/042021-08-04 21:43:00
Dispozitia 111/2021Privind suspendarea dreptului la ajutorul social (V.M.G.) doamnei Perțea Maria – Eugenia, CNP, cu domiciliul în Gura Teghii, str. Furtunești, localitatea Gura Teghii, Jud. Buzău2021/08/042021-08-04 21:42:00
Dispozitia 110/2021Privind acordarea indemnizației de însoțitor cuvenită pentru Dragu Andreea – Gabriela – Elena, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Dragu Simona- Elena, în anul 20222021/08/022021-08-02 21:41:00
Dispozitia 109/2021Privind acordarea indemnizației de însoțitor cuvenită pentru Leonte Larisa Elena , persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Leonte Marusica Tatiana, în anul 20212021/08/022021-08-02 21:40:00
Dispozitia 108/2021Privind acordarea indemnizației de însoțitor cuvenită pentru Pătrașcu Stela, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal Preoteasa Ruxandra – Carmen, în anul 20212021/08/022021-08-02 21:39:00
Dispozitia 107/2021Privind acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale, pentru anul școlar 2020-2021 pentru lunile aprilie, mai și iunie 20212021/08/022021-08-02 21:38:00
Dispozitia 106/2021Privind încetare A.S.F. Boghi Veronica2021/08/022021-08-02 21:37:00
Dispozitia 105/2021Privind încetare V.M.G. Neagoe Ana – Cameluța2021/08/022021-08-02 21:36:00
Dispozitia 104/2021Privind încetare V.M.G. Scarlat Gheorghe2021/08/022021-08-02 21:35:00
Dispozitia 103/2021Privind încetare V.M.G. Anghel Gheorghe2021/08/022021-08-02 21:34:00
Dispozitia 102/2021Privind modificare V.M.G. Măntără Elena2021/08/022021-08-02 21:33:00
Dispozitia 101/2021privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Preoteasa Ruxandra – Carmen, asistent personal al persoanei cu handicap grav Pătrașcu Stela2021/07/282021-07-28 21:32:00
Dispozitia 100/2021Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii în ședință ordinară pentru data de 29.07.2021, ora 18.002021/07/222021-07-22 21:31:00
Dispozitia 99/2021Privind numirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector I debutant din cadrul Compartimentului Administrație Publică, Juridic, Agricol, Urbanism, Stare civilă și Resurse umane2021/07/162021-07-16 21:30:00
Dispozitia 98/2021Privind constituirea comisiei pentru receptionarea lucrarii de instalare a ,, Sistemului de supraveghere NVR 16 canale, 12 camere IP, HDD 6TB”2021/07/162021-07-16 21:29:00
Dispozitia 97/2021Privind incadrarea cu contract individual de munca a doamnei Crantea Elena Lacramioara , aisitent personal2021/07/072021-07-07 21:28:00
Dispozitia 96/2021Privind incadrarea cu contract individual de munca a doamnei Bratu – Pertea Raluca , aisitent personal2021/07/012021-07-01 21:27:00
Dispozitia 95/2021Privind incetarea contractului individual de munca al doamnei Baiculescu Veronica, asistent personal al al persoanei cu handicap grav, Vladescu Ligia2021/07/012021-07-01 21:26:00
Dispozitia 94/2021Privind acordare ASF, titular Cratntea Elena Lacramioara2021/06/302021-06-30 21:25:00
Dispozitia 93/2021Privind modificare ASF , titular Bratila Sofica.2021/06/302021-06-30 21:24:00
Dispozitia 92/2021Incetare ASF, titular Baroian Camelia.2021/06/302021-06-30 21:23:00
Dispozitia 91/2021Privind incetare V.M.G. titular Leonte Simion.2021/06/302021-06-30 21:22:00
Dispozitia 90/2021Privind modificarea V.M.G. Mantarau Elena.2021/06/302021-06-30 21:21:00
Dispozitia 89/2021Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii, in sedinta ordinara pentru data de 30.06.2021.2021/06/242021-06-24 21:20:00
Dispozitia 88/2021Privindincadrarea ca asistent personal cu contract individual de munca a doamnei Chirac Iustina Liliana,incepand cu data de 25.06.2021.2021/06/242021-06-24 21:19:00
Dispozitia 87/2021Privind comstituirea Comisiei de preselecție și de licitație , în baza Hotărârii nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică pentru vânzarea masei lemnoase din producția anului 2021, licitație deschisă, organizată la Primăria Comuna Gura Teghii, județul Buzău.2021/06/072021-06-07 21:18:00
Dispozitia 86/2021Privind delegarea unor atribuții de serviciu2021/06/072021-06-07 21:17:00
Dispozitia 85/2021Privind constituirea comisiei comunale pentru Recensământul general agricol runda 20202021/06/042021-06-04 21:16:00
Dispozitia 84/2021Privind încetarea acordării indemnizației de însoțitor lunar, doamnei Vlad Maria din Gura Teghii2021/06/032021-06-03 21:15:00
Dispozitia 83/2021Privind acordarea indemnizației de însoțitor cuvenită pentru Dascălu Ana ,persoană cu handicap gra.2021/06/032021-06-03 21:14:00
Dispozitia 82/2021Privind încadrarea cu contract individual de muncă a doamnei Coticiu Monica – asistent personal.2021/05/312021-05-31 21:13:00
Dispozitia 81/2021Privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Voicu Gabriela.2021/05/312021-05-31 21:12:00
Dispozitia 80/2021Privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei Tănase Cristina Elena.2021/05/312021-05-31 21:11:00
Dispozitia 79/2021Privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei doamnei Tănase Cristina Elena.2021/05/312021-05-31 21:10:00
Dispozitia 78/2021Privind acordarea dreptului la ajutor social V.M.G. – Scarlat Gheorghe2021/05/312021-05-31 21:09:00
Dispozitia 77/2021Privind aprobarea dreptului pentru susținerea familiei doamnei Argăsealaă Georgeta.2021/05/312021-05-31 21:08:00
Dispozitia 76/2021Privind aprobarea actualizării Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Teghii.2021/05/212021-05-21 21:07:00
Dispozitia 75/2021Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii în ședința ordinară din data de 28.05.2021, ora 18:002021/05/212021-05-21 21:06:00
Dispozitia 74/2021Privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Preda Mihai Eugen – 500 lei2021/05/192021-05-19 21:05:00
Dispozitia 73/2021Privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Starețu Elena – 500 lei2021/05/192021-05-19 21:04:00
Dispozitia 72/2021Privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Barbu Maria – 500 lei2021/05/192021-05-19 21:03:00
Dispozitia 71/2021Privind stabilirea programului de lucru în instituție și programul de audiere2021/05/072021-05-07 21:02:00
Dispozitia 70/2021Privind desemnarea comisiei de verificare a respectării încărcăturii de animale /ha de închiriere pajiști și pășuni comunale cu suprafețele utilizate decrescătorii de animale2021/05/072021-05-07 21:01:00
Dispozitia 69/2021Privind acordarea ASF Tănase Cristina Elena2021/04/232021-04-23 22:09:00
Dispozitia 68/2021Privind acordarea ASF Trandafir Cristina Georgiana2021/04/232021-04-23 22:08:00
Dispozitia 67/2021Privind acordarea ASF Roșcoiu Alexandru2021/04/232021-04-23 22:07:00
Dispozitia 66/2021Privind (încetarea) suspendarea ASF Șoimaru Floarea2021/04/232021-04-23 22:06:00
Dispozitia 65/2021Privind modificarea referatului ASF Baghi Veronica2021/04/232021-04-23 22:05:00
Dispozitia 64/2021Privind încetare drept ASF Chiru Lenuța2021/04/232021-04-23 22:04:00
Dispozitia 63/2021Privind modificarea referatului ASF – Talabă Stănica Simona2021/04/232021-04-23 22:03:00
Dispozitia 62/2021Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii în ședința ordinară pentru data de 21.04.2021, ora 18:002021/04/152021-04-15 22:02:00
Dispozitia 61/2021Privind acordarea indemnizației de însoțitor cuvenită pentru Victor Dumitru, persoană cu handicap grav2021/04/122021-04-12 22:01:00
Dispozitia 60/2021Privind acordarea indemnizația de însoțitor cuvenită pentru Crantea Marian, persoană cu handicap grav2021/04/122021-04-12 22:00:00
Dispozitia 59/2021Privind desemnarea unei comisii de recepție parțială pentru luna aprilie 2021 la obiectivul ,, Reabilitarea (modernizarea) sistemului de alimentare cu apă ( captare, tratare, înmagazinare, (stocare), aducțiune și distribuție) sursele Izvorul Boului, Val2021/04/122021-04-12 21:59:00
Dispozitia 58/2021Privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 20212021/04/082021-04-08 21:58:00
Dispozitia 57/2021Privind constituirea comisiei de constatare a unor imobile (clădiri) distruse sau care nu mai există fizic pe raza comunei Gura Teghii, scoase din uz.2021/03/302021-03-30 21:57:00
Dispozitia 56/2021Privind modificarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei a doamnei Csiki Maria2021/03/302021-03-30 21:56:00
Dispozitia 55/2021Privind rectificarea actului de căsătorie al domnului Bălan Constantin și al doamnei Feraru Maria2021/03/302021-03-30 21:55:00
Dispozitia 54/2021Privind încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Moldoveanu Irina, având funcția publică de execuție referent, grad profesional asistent, din cadrul compartimentului ,, Administrație publică, Juridic, Agricol, Urbanism, Stare civilă și Resurse umane”2021/03/252021-03-25 21:54:00
Dispozitia 53/2021Privind acordarea sistemului educațional sub formă de tichete sociale pentru anul școlar 2020 – 2021 luna martie2021/03/252021-03-25 21:53:00
Dispozitia 52/2021Privind acordarea sistemului educațional sub formă de tichete sociale pentru anul școlar 2020 – 2021 luna februarie2021/03/252021-03-25 21:52:00
Dispozitia 51/2021Privind acordarea gradației corespunzătoare vârstei de vechime în muncă pentru asistentul personal Leonte Mihai, al persoanei cu handicap grav – Leonte Andrei Mădălin2021/03/252021-03-25 21:51:00
Dispozitia 50/2021Privind modificarea dreprului la alocație pentru susținerea familiei – doamnei Dedu Amalia Florentina2021/03/232021-03-23 21:50:00
Dispozitia 49/2021Privind modificarea dreprului la alocație pentru susținerea familiei – doamnei Ungureanu Ștefania Larisa2021/03/232021-03-23 21:49:00
Dispozitia 48/2021Privind reîncadrarea cu contract ndividual de muncă a doamnei Moraru Rodica – asistent personal2021/03/232021-03-23 21:48:00
Dispozitia 47/2021Privind desemnarea unei comisii de recepție parțială pentru luna februarie 2021 la obiectivul ,, Reabilitarea (modernizarea) sistemului de alimentare cu apă ( captare, tratare, înmagazinare, (stocare), aducțiune și distribuție) sursele Izvorul Boului, Valea Tainiței și Valea Păltinișului”2021/03/192021-03-19 21:47:00
Dispozitia 46/2021Privind încetare V.M.G. – ANTON Ana – Maria2021/03/172021-03-17 21:46:00
Dispozitia 45/2021Privind acordare ASF – Laboș Tudorița2021/03/162021-03-16 21:45:00
Dispozitia 44/2021Privind încetarea ASF – Avrămescu Eugenia2021/03/162021-03-16 21:44:00
Dispozitia 43/2021Privind modificarea ASF – Barbu Aurica2021/03/162021-03-16 21:43:00
Dispozitia 42/2021Privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Ivașcu Corina2021/03/162021-03-16 21:42:00
Dispozitia 41/2021Privind încetarea V.M.G. Burhală Constantin2021/03/162021-03-16 21:41:00
Dispozitia 40/2021Privind delegarea doamnei inspector Eftime Cătălina cu atribuții de completarea, ținerea la zi și centralizarea datelor din Registrul Agricol2021/03/042021-03-04 21:40:00
Dispozitia 39/2021Privind încetarea prin demisie a raportului de srviciu al doamnei Pulpă Raluca Elena , referen, grad profesional superior, în compartimentul Administrție Publică, Juridic, Agricol, Urbanism, Stare civilă și Resurse umane2021/03/042021-03-04 21:39:00
Dispozitia 38/2021Privind anularea dispoziției nr. 29/2021 privind transferul în interes de serviciu al doamnei Pulpă Raluca Elena la Direcția de Protecție a Persoanelor cu Dizabilități și alte persoane vulnerabile din cadrul DGASPC Vrancea2021/03/022021-03-02 21:38:00
Dispozitia 37/2021Privind angajarea domnului Leonte Gheorghe Valentin – șofer microbuz șscoală – începând cu data de 01.03.20212021/02/262021-02-26 21:37:00
Dispozitia 36/2021Privind acordarea ASF – Hornea Elena2021/02/262021-02-26 21:36:00
Dispozitia 35/2021Privind acordarea V.M.G. – Barbu Moise Constantin2021/02/262021-02-26 21:35:00
Dispozitia 34/2021Privind încetarea ASF – Bogzoiu Elena Ramona2021/02/262021-02-26 21:34:00
Dispozitia 33/2021Privind încetarea ASF – Lupșă Simona Mihaela2021/02/262021-02-26 21:33:00
Dispozitia 32/2021Privind reîncadrarea doamnei Furtună Narcisa Alina – asistent personal2021/02/262021-02-26 21:32:00
Dispozitia 31/2021Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii, județul Buzău în ședința ordinară pentru data de 23.02.2021, ora 18:00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice conform art. 134 alin.(5) lit a2 din Codul Administrativ2021/02/232021-02-23 21:31:00
Dispozitia 30/2021Privind încetarea prin demisie a raportului de serviciu al domnului Victor Constantin – polițist local2021/02/192021-02-19 21:30:00
Dispozitia 29/2021Privind transferul în interes de serviciu pe o funcție contractuală a doamnei Pulpă Raluca Elena, la Direcția de Protecție a persoanelor cu dizabilități și alte persoane vulnerabile din cadrul DGASPC Vrancea2021/02/172021-02-17 21:29:00
Dispozitia 28/2021Privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul populației și a locuințelor runda 20202021/02/122021-02-12 21:28:00
Dispozitia 27/2021Privind delegarea unor salariați din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru încasarea taxei pentru apă2021/02/122021-02-12 21:27:00
Dispozitia 26/2021Privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul general agricol runda 20202021/02/102021-02-10 21:26:00
Dispozitia 25/2021Privind actualizarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență Gura Teghii și a Centrului operativ cu activitate temporară de pe lângă Comitetu Local pentru Situații de Urgență și aprobarea Regulamentului2021/02/032021-02-03 21:25:00
Dispozitia 24/2021Privind stabilirea salariului Crăciun Camelia Maria- asistent personal2021/02/032021-02-03 21:24:00
Dispozitia 23/2021Privind stabilirea salariului doamnei Furtună Narcisa Alina- asistent personal2021/02/032021-02-03 21:23:00
Dispozitia 22/2021Privind stabilirea salariului doamnei Ivașcu Corina- asistent personal2021/02/032021-02-03 21:22:00
Dispozitia 21/2021Privind stabilirea salariului doamnei Jercan Georgeta – asistent personal2021/02/032021-02-03 21:21:00
Dispozitia 20/2021Privind stabilirea salariului doamnei Petrache Cristina – asistent personal2021/02/032021-02-03 21:20:00
Dispozitia 19/2021Privind stabilirea salariului doamnei Voicu Gabriela – asistent personal2021/02/032021-02-03 21:19:00
Dispozitia 18/2021Privind stabilirea salariului domnului Leonte Mihai – asistent personal2021/02/032021-02-03 21:18:00
Dispozitia 17/2021Privind stabilirea salariului doamnei Preoteasa Alexandra Carmen – asistent personal2021/02/032021-02-03 21:17:00
Dispozitia 16/2021Privind stabilirea salariului doamnei Pascov Maria – Denisa – asistent personal2021/02/032021-02-03 21:16:00
Dispozitia 15/2021Privind stabilirea salariului pentru doamna Băiculescu Veronica – asistent personal.2021/02/032021-02-03 21:15:00
Dispozitia 14/2021Privind stabilirea indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu handicap2021/02/032021-02-03 21:14:00
Dispozitia 13/2021Privind numirea coordonatorului S.P.U.P2021/02/012021-02-01 21:13:00
Dispozitia 12/2021Privind încetare V.M.G. – Chișor Veroana2021/01/292021-01-29 21:12:00
Dispozitia 11/2021Privind încetare V.M.G. – Chiru Gheorghe2021/01/292021-01-29 21:11:00
Dispozitia 10/2021Privind încetare drept ASF Balaz Luminița2021/01/292021-01-29 21:10:00
Dispozitia 9/2021Privind modificare ajutor social titular Mînzală Dorin2021/01/292021-01-29 21:09:00
Dispozitia 8/2021Privind acordare ASF titular Manea Ghe. Cristian2021/01/292021-01-29 21:08:00
Dispozitia 7/2021Privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii, județul Buzău în ședința ordinară pentru data de 29.01.2021, ora 18:002021/01/202021-01-20 21:07:00
Dispozitia 6/2021Privind reîncadrarea cu contract individual de muncă a domnului LEONTE MIHAI , asistent personal2021/01/192021-01-19 21:06:00
Dispozitia 5/2021Privind acordarea indemnizației de însoțitor cuvenită pentru PESCARU VASILE, persoană cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal PASCOV MARIA – DENISA, în anul 20202021/01/192021-01-19 21:05:00
Dispozitia 4/2021Privind încetarea contractului de muncă doamnei ȚĂRÂNCĂ CAMELUȚA, asistent personal al persoanei cu handicap grav, GHINEA VIRGINA din comuna Gura Teghii, satul Gura Teghii, județul Buzău2021/01/192021-01-19 21:04:00
Dispozitia 3/2021Privind stabilirea datei concursului, calendarului, bibliografia, constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea postului vacant de șofer microbuz școală din Compartimentul administrativ, al aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Teghii, județul Buzău2021/01/182021-01-18 21:03:00
Dispozitia 2/2021Privind numirea unui membru din aparatul de specialitate al primarului în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ,,Pamfil Georgian ” Gura Teghii pentru anul școlar 2020 – 20212021/01/182021-01-18 21:02:00
Dispozitia 1/2021Privind acoperirea definitivă a dificitului secțiunii de funcționare din excedentul bugetului de venituri proprii și subvenții (SURSA E) al anului 20202021/01/052021-01-05 21:01:00
Dispozitia 267/2020privind Încetare drept V.M.G. începând cu 01.12.2020 Bratu Aida2020/12/312020-12-31 22:27:00
Dispozitia 265/2020privind Convocarea Consiliului Local în ședința de îndată pe 30.12.2020,ședința se desfășoară prin mijloace electronice conform art.134,alin.(5) lit. A22020/12/292020-12-29 22:26:00
Dispozitia 264/2020privind Privind modificarea și completarea Dispoziției nr.234/20202020/12/292020-12-29 22:25:00
Dispozitia 263/2020privind Privind constituirea comisiei de disciplină la nivelul Primăriei Gura Teghii2020/12/292020-12-29 22:24:00
Dispozitia 262/2020privind Desemnarea unei comisii pentru recepție parțială- Reabilitare(modernizare) a sistemului de alimentare cu apă2020/12/232020-12-23 22:23:00
Dispozitia 261/2020privind Delegarea atribuțiilor de inspector la Compartimentul urbanism,amenajarea teritoriului,administrație publică,juridic, serviciul de transport public local – Podaru Florentin2020/12/222020-12-22 22:22:00
Dispozitia 260/2020privind Acordare ajutor încălzire locuință- decembrie 2020- martie 2021- nouă cereri de la nr.46 la nr.542020/12/212020-12-21 22:21:00
Dispozitia 259/2020privind Convocare C.L. Gura Teghii în ședința ordinară din data de 21.12.20202020/12/212020-12-21 22:20:00
Dispozitia 258/2020privind Acordare ajutor de urgență Coticiu Gheorghe 500,00lei2020/12/182020-12-18 22:19:00
Dispozitia 257/2020privind Acordare ajutor de urgență Chirac Adrian 500,00lei2020/12/182020-12-18 22:18:00
Dispozitia 256/2020privind Acordare ajutor de urgență Bobirci Lucreția 500,00lei2020/12/182020-12-18 22:16:00
Dispozitia 255/2020privind Acordare încălzirea locuinței Legii 416/2001 Bănică Maria începând cu 01.12.20202020/12/182020-12-18 22:15:00
Dispozitia 254/2020privind Acordare încălzirea locuinței Legii 416/2001 Simion Luminița începând cu 01.12.20202020/12/182020-12-18 22:14:00
Dispozitia 253/2020privind Acordare încălzirea locuinței Legii 416/2001 Chișor Constantin Daniel începând cu 01.12.20202020/12/182020-12-18 22:13:00
Dispozitia 252/2020privind Acordare încălzirea locuinței Legii 416/2001 Anghel Gheorghe începând cu 01.12.20202020/12/182020-12-18 22:12:00
Dispozitia 251/2020privind Acordare drept titular (VMG) Anghel Gheorghe începând cu 01.12.20202020/12/182020-12-18 22:11:00
Dispozitia 250/2020privind Acordare drept titular (VMG) Bănică Maria începând cu 01.12.20202020/12/182020-12-18 22:10:00
Dispozitia 249/2020privind Acordare drept titular ( VMG )Chișor Constantin Daniel începând cu 01.12.20202020/12/182020-12-18 22:09:00
Dispozitia 248/2020privind Acordare drept titular ( VMG ) Simion Luminița începând cu 01.12.20202020/12/182020-12-18 22:08:00
Dispozitia 247/2020privind salariul de bază al secretarului general2020/12/152020-12-15 22:07:00
Dispozitia 246/2020privind Desemnarea unei comisii pentru recepție la terminarea lucrărilor executate la obiectivul ,,Modernizare DC173 Gura Teghii -Varlaam „2020/12/142020-12-14 22:06:00
Dispozitia 245/2020privind Convocare C.L. Gura Teghii în ședința ordinară din data de 16.12.20202020/12/112020-12-11 22:05:00
Dispozitia 244/2020privind Numire responsabili Serviciul de transport public local cu 10.12.20202020/12/102020-12-10 22:04:00
Dispozitia 243/2020privind delegare atributii secretar general domnului Doroican Daniel2020/12/102020-12-10 22:03:00
Dispozitia 242/2020privind incadrare asistent personal Taranca Cameluta2020/11/252020-11-25 22:02:00
Dispozitia 241/2020privind mutare temporara doamna Pulpa Raluca -Elena 6 luni2020/11/252020-11-25 22:01:00
Dispozitia 240/2020privind acordare indemniz insotitor Chirac Lucica2020/11/242020-11-24 22:00:00
Dispozitia 239/2020privind acordare indemniz.insotitor Coticiu Constantin2020/11/232020-11-23 21:59:00
Dispozitia 238/2020privind acordare indemnizatie insotitor Patrascu Stela pe perioada CO asistent2020/11/232020-11-23 21:58:00
Dispozitia 237/2020privind acordare indemniz. Insotitor.Leonte Andrei Madalin pe perioada CO asistent2020/11/232020-11-23 21:57:00
Dispozitia 236/2020privind acordare indemniz. Insotitor.Furtuna Denisa Gabriela pe perioada CO asistent2020/11/232020-11-23 21:56:00
Dispozitia 235/2020privind numire curator minor2020/11/232020-11-23 21:55:00
Dispozitia 234/2020privind constituire comisie de inventariere2020/11/232020-11-23 21:54:00
Dispozitia 233/2020privind desemnare membri grup tehnic auxiliar alegeri2020/11/232020-11-23 21:53:00
Dispozitia 232/2020privind acordare aj. Incalzire Ungureanu Stefania -Larisa2020/11/202020-11-20 21:52:00
Dispozitia 231/2020privind acordare aj incalzire Tarcoci Maria2020/11/202020-11-20 21:51:00
Dispozitia 230/2020privind acordare aj incalzire Staretu Elena2020/11/202020-11-20 21:50:00
Dispozitia 229/2020privind acordare aj. Incalzire Staniloiu Gheorghe2020/11/202020-11-20 21:49:00
Dispozitia 228/2020privind acordare aj. Incalzire Staniloiu Dorin2020/11/202020-11-20 21:48:00
Dispozitia 227/2020privind acordare aj. Incalzire Roscoiu Gheorghe2020/11/202020-11-20 21:47:00
Dispozitia 226/2020privind acordare aj. Incalzire Roman Dorina2020/11/202020-11-20 21:46:00
Dispozitia 225/2020privind acordare aj incalzire Popescu Florin2020/11/202020-11-20 21:45:00
Dispozitia 224/2020privind acordare aj incalzire Popa Ion2020/11/202020-11-20 21:44:00
Dispozitia 223/2020privind acordare aj. Incalzire Petriceanu Iuliana2020/11/202020-11-20 21:43:00
Dispozitia 222/2020privind acordare aj. Incalzire Pertea Gheorghe2020/11/202020-11-20 21:42:00
Dispozitia 221/2020privind acordare aj incalzire Negulescu Ionel -Danut2020/11/202020-11-20 21:41:00
Dispozitia 220/2020privind acordare aj incalzire Neagoe Ana -Cameluta2020/11/202020-11-20 21:40:00
Dispozitia 219/2020privind acordare aj. Incalzire Mirzescu Elena2020/11/202020-11-20 21:39:00
Dispozitia 218/2020privind acordare ajutor incalzire Mincu Dorina2020/11/202020-11-20 21:38:00
Dispozitia 217/2020privind ajutor incalzire Leonte Dumitru2020/11/202020-11-20 21:37:00
Dispozitia 216/2020privind acordare aj. Incalzire Lascu Daniela2020/11/202020-11-20 21:36:00
Dispozitia 215/2020privind acordare aj. Incalzire Lacatus Ion2020/11/202020-11-20 21:35:00
Dispozitia 214/2020privind acordare aj. Incalzire Ghesoiu Constantin2020/11/202020-11-20 21:34:00
Dispozitia 213/2020privind acordare aj. Incalzire Gosman Rodica2020/11/202020-11-20 21:33:00
Dispozitia 158/2020privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 20202020/10/302020-10-30 19:01:00
Dispozitia 156/2020privind numire comisie de concurs si comisie contestatie2020/10/092020-10-09 21:32:00
Dispozitia 155/2020privind incetare contract de munca Baroian Dorin2020/10/062020-10-06 21:31:00
Dispozitia 154/2020privind reincadrare persoana handicap indemnizatie Vlad Maria2020/10/062020-10-06 21:30:00
Dispozitia 153/2020privind acordare indemnizhandicap pe perioada C.O.2020/09/302020-09-30 21:29:00
Dispozitia 152/2020privind incetare drept ASF tit. Dragulin Doina2020/09/302020-09-30 21:28:00
Dispozitia 151/2020privind acordare drept ASF tit. Balaz Luminita2020/09/302020-09-30 21:27:00
Dispozitia 150/2020privind incetare drept ASF tit. Jupiala Eliza -Mihaela2020/09/302020-09-30 21:26:00
Dispozitia 149/2020privind modificare drept ASF tit. Corbu Elena -Mihaela2020/09/302020-09-30 21:25:00
Dispozitia 148/2020privind incetare drept VMG tit. Ghinescu Marinela2020/09/302020-09-30 21:24:00
Dispozitia 147/2020privind acordare VMG titular Anghel Constantin2020/09/302020-09-30 21:23:00
Dispozitia 146/2020privind incetere VMG titular Hornea Maria2020/09/302020-09-30 21:22:00
Dispozitia 145/2020privind convocare sedinta de indata2020/09/292020-09-29 21:21:00
Dispozitia 144/2020privind desemnare personal tehnic auxiliar2020/09/232020-09-23 21:20:00
Dispozitia 143/2020privind mutare Pulpa Raluca -Elena2020/09/212020-09-21 21:19:00
Dispozitia 142/2020privind numire domnul Doroican Daniel2020/09/142020-09-14 21:18:00
Dispozitia 141/2020privind numire doamna Pulpa Raluca -Elena2020/09/142020-09-14 21:17:00
Dispozitia 140/2020privind convocare in sedinta ordinara2020/09/142020-09-14 21:16:00
Dispozitia 139/2020privind constituirea comisie SCIM2020/09/142020-09-14 21:15:00
Dispozitia 138/2020privind delimitarea locurilor sediilor sectiilor de votare2020/09/112020-09-11 21:14:00
Dispozitia 137/2020privind acordare aj urgenta Furtuna Elena-Rozica2020/09/102020-09-10 21:13:00
Dispozitia 136/2020privind acordare aj urgenta Staretu Elena2020/09/102020-09-10 21:12:00
Dispozitia 135/2020privind prelungire contract munca sofer microbuz Bragau Dumitru2020/09/022020-09-02 21:11:00
Dispozitia 134/2020privind acordare drept VMG tit.Pertea Anica2020/09/022020-09-02 21:10:00
Dispozitia 133/2020privind modificare VMG Roscoiu Constantin2020/09/022020-09-02 21:09:00
Dispozitia 132/2020privind modificare drept ASF tit Nica Aida2020/09/022020-09-02 21:08:00
Dispozitia 131/2020privind acordare drept VMG tit. Vlad Pavel2020/09/022020-09-02 21:07:00
Dispozitia 130/2020privind incetare drept VMG tit. Vlad Pavel2020/09/022020-09-02 21:06:00
Dispozitia 129/2020privind acordare wouchere vacanta 20202020/08/312020-08-31 21:05:00
Dispozitia 128/2020privind convocare sedinta CL extraordinara2020/08/312020-08-31 21:04:00
Dispozitia 127/2020privind constituire comisie concurs post contractual2020/08/282020-08-28 21:03:00
Dispozitia 126/2020privind acordare tichet gradinita2020/08/282020-08-28 21:02:00
Dispozitia 125/2020privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerile locale din 27 septembrie 20202020/08/262020-08-26 13:13:23
Dispozitia 124/2020privind constituire comisie speciala inv. domeniu public si privat2020/08/172020-08-17 21:01:00
Dispozitia 123/2020privind convocare sedinta CL ordinara2020/08/112020-08-11 21:21:00
Dispozitia 122/2020privind incetare indemniz insotitor pers. Hand .Gosman Bogdanel2020/08/112020-08-11 21:20:00
Dispozitia 121/2020privind constituire grup tehnic auxiliar B.E.C.39 Gura Teghii2020/08/072020-08-07 21:19:00
Dispozitia 120/2020privind acordare indemniz insotitor pers. Handicap.Posea Elena2020/08/012020-08-01 21:18:00
Dispozitia 119/2020privind acordare indemniz insotitor pers. Hand.Popa I Dumitru2020/08/012020-08-01 21:17:00
Dispozitia 118/2020privind acordare drept VMG tit.Pertea Maria-Eugenia2020/07/312020-07-31 21:16:00
Dispozitia 117/2020privind modif.drept VMG tit. Bratu Aida2020/07/312020-07-31 21:15:00
Dispozitia 116/2020privind reluare drept VMG tit.Vlad Pavel2020/07/312020-07-31 21:14:00
Dispozitia 115/2020privind incetare drept VMG tit Chirac Oana-Alina2020/07/312020-07-31 21:13:00
Dispozitia 114/2020privind incetrae drept Asf tit.Chirac Oana-Alina2020/07/312020-07-31 21:12:00
Dispozitia 113/2020privind numire curator special Posea Gelu a pers.cu handicap Posea Elena2020/07/312020-07-31 21:11:00
Dispozitia 112/2020privind delegare atributii de asistenta sociala Pulpa Raluca -Elena2020/07/302020-07-30 21:10:00
Dispozitia 111/2020privind convocare sedinta CL extraordinara2020/07/232020-07-23 21:09:00
Dispozitia 110/2020privind incetare contract munca Panaete Liliana2020/07/202020-07-20 21:08:00
Dispozitia 109/2020privind incetare raport serviciu Panaete Liliana2020/07/202020-07-20 21:07:00
HCL 40/2020privind aprobarea preturilor la apa potabila produsa , transportata si distribuita si a tarifelor de canalizare –epurare in comuna Gura Teghii, judetul Buzau, pentru Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare,2020/07/162020-07-16 21:10:00
Dispozitia 108/2020privind acordare aj urg.Fierea Elena2020/07/142020-07-14 21:06:00
Dispozitia 107/2020privind acord aj. Urgenta Petriceanu Sorin2020/07/142020-07-14 21:05:00
Dispozitia 106/2020privind acord. Aj. Urgenta Dragulin Doina2020/07/142020-07-14 21:04:00
Dispozitia 105/2020privind acord. Ajutor urgenta Neagoe Gheorghe2020/07/142020-07-14 21:03:00
Dispozitia 104/2020privind prelungire CM Preoteasa Ruxandra Carmen,asist personal2020/07/102020-07-10 21:02:00
Dispozitia 103/2020privind convocare sedinta CL ordinara2020/07/102020-07-10 21:01:00
Dispozitia 102/2020privind delegare atributii viceprimar pe perioada C.O.2020/07/032020-07-03 21:05:00
Dispozitia 101/2020privind privind recuperarea unor sume de bani incasate necuvenite2020/07/022020-07-02 21:04:00
Dispozitia 100/2020privind acordare drept VMG tit Neagoe Gheorghe2020/06/302020-06-30 21:03:00
Dispozitia 99/2020privind convocare consiliu local in sedinta ordinara pentru data 30.06.20202020/06/252020-06-25 21:02:00
Dispozitia 98/2020privind constituire grup POAD 2019/20212020/06/152020-06-15 21:01:00
Dispozitia 97/2020privind modificare ASF tit Velisca Elena2020/06/032020-06-03 21:15:00
Dispozitia 96/2020privind incetare drept VMG tit Pintea Ioan2020/06/032020-06-03 21:14:00
Dispozitia 95/2020privind incetare drept VMG tit Pertea Vasile2020/06/032020-06-03 21:13:00
Dispozitia 94/2020privind acordare drept Asf tit Mincu Georgiana -Alina2020/06/032020-06-03 21:12:00
Dispozitia 93/2020privind indemniztie insotitor pentru Dascalu Ana2020/05/292020-05-29 21:11:00
Dispozitia 92/2020privind acordare indemniz. Primar 15%cu 01.02.20202020/05/282020-05-28 21:10:00
Dispozitia 91/2020privind constituire comisie receptie lucari la inv. Canalizare2020/05/282020-05-28 21:09:00
Dispozitia 90/2020privind constituire comisie inventar domeniul public2020/05/282020-05-28 21:08:00
Dispozitia 89/2020privind dispozitie solutionare contestatie CMI Burlan Gabriela2020/05/282020-05-28 21:07:00
Dispozitia 88/2020privind numire curator special Dascalu Constantin2020/05/192020-05-19 21:06:00
Dispozitia 87/2020privind convocare sedinta CL ordinara2020/05/122020-05-12 21:05:00
Dispozitia 86/2020privind restificare Act Deces nr.8/20202020/05/072020-05-07 21:04:00
Dispozitia 85/2020privind acordare Asf Neagoe Ana -Cameluta2020/04/302020-04-30 21:03:00
Dispozitia 84/2020privind desemnare comisie predare amplasament pasuni 20202020/04/282020-04-28 21:02:00
Dispozitia 83/2020privind convocare sedina CL extraordinara2020/04/242020-04-24 21:01:00
Dispozitia 82/2020privind acordare ajutor urgenta Chirac Adrian2020/04/142020-04-14 21:13:00
Dispozitia 81/2020privind acordare ajutor de urgenta Ratiu Nicollaie2020/04/142020-04-14 21:12:00
Dispozitia 80/2020privind incetare indemnizatie insotitor Ghinescu Eugenia2020/04/082020-04-08 21:11:00
Dispozitia 79/2020privind convocare consiliu local in sedinta ordinara pentru data 14.04.20202020/04/082020-04-08 19:43:00
Dispozitia 78/2020privind comisie analiza , acordare in chirie pasuni2020/04/062020-04-06 21:10:00
Dispozitia 77/2020privind ajutor urgenta Palaloga Lucica2020/04/062020-04-06 21:09:00
Dispozitia 76/2020privind suspendare VMG tit Vlad Pavel2020/04/012020-04-01 21:08:00
Dispozitia 75/2020privind acordare ASF Pertea Dumitra2020/04/012020-04-01 21:07:00
Dispozitia 74/2020privind incetare drept ASF Preda Elena -Rozica2020/04/012020-04-01 21:06:00
Dispozitia 73/2020privind modificare drept ASF tit Ceompec Liliana2020/04/012020-04-01 21:05:00
Dispozitia 72/2020privind incetare drept VMG tit Tatulescu Pantelimon2020/04/012020-04-01 21:04:00
Dispozitia 71/2020privind incetare VMG Preda Elena Rozica2020/04/012020-04-01 21:03:00
Dispozitia 70/2020privind incetare VMG tit Moraru Titi Constantin2020/04/012020-04-01 21:02:00
Dispozitia 69/2020privind acordare VMG tit Pertea Mihai2020/04/012020-04-01 21:01:00
Dispozitia 68/2020privind delegare atributii serviciu Bragau Virgiliu2020/03/272020-03-27 21:26:00
Dispozitia 67/2020privind rectificare buget local2020/03/242020-03-24 21:25:00
Dispozitia 66/2020privind convocare consiliu local in sedinta ordinara pentru data 27.03.20202020/03/202020-03-20 21:24:00
Dispozitia 65/2020privind rectificare A C nr.10/20122020/03/192020-03-19 21:23:00
Dispozitia 64/2020privind acordare aj urgenta Pertea Vasile2020/03/192020-03-19 21:22:00
Dispozitia 63/2020privind acordare aj urgenta Dragu Aurica2020/03/192020-03-19 21:21:00
Dispozitia 62/2020privind acordare aj urgenta Baroian Dorin2020/03/192020-03-19 21:20:00
Dispozitia 61/2020privind Acordare aj. urgenta tit Cotici Stelian2020/03/192020-03-19 21:19:00
Dispozitia 60/2020privind acordare indemnizatie lunara insotitor pers. Cu handicap Crantea Marian2020/03/172020-03-17 21:18:00
Dispozitia 59/2020privind desemnare Pulpa Raluca -Elena responsabila cu RAN2020/03/092020-03-09 21:17:00
Dispozitia 58/2020privind comisie pentru recensamant populatie2020/03/052020-03-05 21:16:00
Dispozitia 57/2020privind comisie pentru recensamant general agricol2020/03/052020-03-05 21:15:00
Dispozitia 56/2020privind incadrare Ivascu Corina asistent personal al pers cu handicap Cotici Maria2020/03/032020-03-03 21:14:00
Dispozitia 55/2020privind acordare aj social tit Burhala Constantin2020/03/032020-03-03 21:13:00
Dispozitia 54/2020privind modificare drept ASF Bratila Sofica2020/03/032020-03-03 21:12:00
Dispozitia 53/2020privind reluare drept ASF Pertea Oana -Elena2020/03/032020-03-03 21:11:00
Dispozitia 52/2020privind incetare drept aj.soc.Anghel Dorin2020/03/032020-03-03 21:10:00
Dispozitia 51/2020privind incetare drept ASF tit.Bularca Mariana2020/03/032020-03-03 21:09:00
Dispozitia 50/2020privind incetare aj. social Chirac Mircea2020/03/032020-03-03 21:08:00
Dispozitia 49/2020privind incetare asf tit.Dogaru Maria2020/03/032020-03-03 21:07:00
Dispozitia 48/2020privind prelungire CM d-lui Bragau Dumitru cu 01.03.20202020/02/282020-02-28 21:06:00
Dispozitia 47/2020privind acordare indemnizatie insotitor Ghinescu Eugenia2020/02/202020-02-20 21:05:00
Dispozitia 46/2020privind indemnizatie insotitorpe perioada Concediului medical Ghinescu Eugenia2020/02/202020-02-20 21:04:00
Dispozitia 45/2020privind incetare contract de munca asistent personal Iacob Valeria -Cameluta2020/02/202020-02-20 21:03:00
Dispozitia 44/2020privind convocare consiliu local in sedinta ordinara pentru data 20.02.20202020/02/142020-02-14 21:02:00
Dispozitia 43/2020privind plan Pregatire situatii de urgenta2020/02/132020-02-13 21:01:00
Dispozitia 42/2020privind desemnare pers.efectuat anchete sociale pentru pers.aflate in nevoi pentru produse POAD2020/02/062020-02-06 21:38:00
Dispozitia 41/2020privind desemnare persoane comisie concurs solutionare SPUP2020/02/062020-02-06 21:37:00
Dispozitia 40/2020privind acordare dr. ASF tit. Ungureanu Stefania-Larisa2020/02/032020-02-03 21:36:00
Dispozitia 39/2020privind incetare dr. aj. soc. tit. Roman Sorin2020/02/032020-02-03 21:35:00
Dispozitia 38/2020privind incetare dr. aj. soc. tit. Pertea Mihai2020/02/032020-02-03 21:34:00
Dispozitia 37/2020privind incetare dr. ASF tit. Roscoiu Adriana2020/02/032020-02-03 21:33:00
Dispozitia 36/2020privind acordare dr. aj. social tit. Plapana Lidia2020/01/312020-01-31 21:32:00
Dispozitia 35/2020privind delegare atributii de serviciu d-nei Eftime Catalina2020/01/312020-01-31 21:31:00
Dispozitia 34/2020privind comisie predare bunuri ale UAT Gura Teghii catre SPUP Gura Teghii2020/01/292020-01-29 21:30:00
Dispozitia 33/2020privind stabilire salariu bibliotecar cu 01.01.20202020/01/292020-01-29 21:29:00
Dispozitia 32/2020privind incetare contract de munca asistent personal Coticiu Monica ,asistent personal2020/01/272020-01-27 21:28:00
Dispozitia 31/2020privind stabilire indemnizatie persoane cu handicap cu 01.01.20202020/01/272020-01-27 21:27:00
Dispozitia 30/2020privind stabilire salariu asistent personal Bogzoiu Maria cu 01.01.20202020/01/272020-01-27 21:26:00
Dispozitia 29/2020privind stabilire salariu asistent personal Coticiu Monica cu 01.01.20202020/01/272020-01-27 21:25:00
Dispozitia 28/2020privind stabilire salariu asistent personal Craciun Camelia-Maria cu 01.01.20202020/01/272020-01-27 21:24:00
Dispozitia 27/2020privind stabilire salariu asistent personal Argaseala Georgeta cu 01.01.20202020/01/272020-01-27 21:23:00
Dispozitia 26/2020privind stabilire salariu asistent personal Petrache Cristina-Elena cu 01.01.20202020/01/272020-01-27 21:22:00
Dispozitia 25/2020privind stabilire salariu asistent personal Preoteasa Ruxandra -carmen cu 01.01.20202020/01/272020-01-27 21:21:00
Dispozitia 24/2020privind stabilire salariu asistent personal Moraru Rodica cu 01.01.20202020/01/272020-01-27 21:20:00
Dispozitia 23/2020privind stabilire salariu asistent personal Pascov Maria-Denisa cu 01.01.20202020/01/272020-01-27 21:19:00
Dispozitia 22/2020privind stabilire salariu asistent personal Socariciu Micsunica cu 01.01.20202020/01/272020-01-27 21:18:00
Dispozitia 21/2020privind stabilire salariu asistent personal Voicu Gabriela cu 01.01.20202020/01/272020-01-27 21:17:00
Dispozitia 20/2020privind stabilire salariu asistent personal Olteanu Angela cu 01.01.20202020/01/272020-01-27 21:16:00
Dispozitia 19/2020privind stabilire salariu asistent personal Argaseala Ileana cu 01.01.20202020/01/272020-01-27 21:15:00
Dispozitia 18/2020privind stabilire salariu asistent personal Simion Elena cu 01.01.20202020/01/272020-01-27 21:14:00
Dispozitia 17/2020privind stabilire salariu asistent personal Aldea Mihaela cu 01.01.20202020/01/272020-01-27 21:13:00
Dispozitia 16/2020privind stabilire salariu asistent personal Dragu Simona-Elena cu 01.01.20202020/01/272020-01-27 21:12:00
Dispozitia 15/2020privind stabilire salariu asistent personal Burhala Constanta -Elena cu 01.01.20202020/01/272020-01-27 21:11:00
Dispozitia 14/2020privind stabilire salariu asistent personal Coticiu Maria cu 01.01.20202020/01/272020-01-27 21:10:00
Dispozitia 13/2020privind stabilire salariu asistent personal Fratiloiu Liliana a cu 01.01.20202020/01/272020-01-27 21:09:00
Dispozitia 12/2020privind stabilire salariu asistent personal Iacob Valeria Cameluta cu 01.01.20202020/01/272020-01-27 21:08:00
Dispozitia 11/2020privind stabilire salariu asistent personal Jercan Georgeta cu 01.01.20202020/01/272020-01-27 21:07:00
Dispozitia 10/2020privind stabilire salariu asistent personal Leonte Mariusica-Tatiana cu 01.01.20202020/01/272020-01-27 21:06:00
Dispozitia 9/2020privind stabilire salariu asistent personal Leonte Mihai cu 01.01.20202020/01/272020-01-27 21:05:00
Dispozitia 8/2020privind constituire comisie speciala pentru intocmirea inventarului domeniului privat al comunei2020/01/232020-01-23 21:04:00
Dispozitia 7/2020privind convocare consiliu local in sedinta ordinara pentru data de 30.01.20202020/01/232020-01-23 21:03:00
Dispozitia 6/2020privind utilizarea sumei de 4700 lei din excedentul anului precedent2020/01/222020-01-22 21:02:00
Dispozitia 5/2020privind acordare ajutor incalzire pentru 3 luni2020/01/212020-01-21 21:01:00
Dispozitia 4/2020privind delegare atributii de incasare taxa restante apa si canalizare  Lupsa Mihai, Oncescu Roland si Pascov Alin2020/01/132020-01-13 15:51:00
Dispozitia 3/2020privind  angajare asit pers.Furtuna Narcisa Elena 2020/01/102020-01-10 15:50:00
Dispozitia 2/2020privind planificarea zilelor de 11 si 18 .01.2020 pt recuperare zile de 27.12.2019 si 03.01.20202020/01/102020-01-10 15:48:00
Dispozitia 1/2020privind acoperirea def. a def. sectiunea de functionare din excedentul bugetului  sursa E2020/01/072020-01-07 15:49:00
Dispozitia 251/2019privind convocarea Consiliului local Gura Teghii, jud. Buzau in sedinta ordinara, pentru data de 30.12.20192019/12/242019-12-24 18:20:00
Dispozitia 245/2019privind convocarea Consiliului local Gura Teghii, jud. Buzau in sedinta ordinara, pentru data de 19.12.20192019/12/132019-12-13 18:19:00
Dispozitia 244/2019privind convocarea Consiliului local Gura Teghii, jud. Buzau in sedinta extraordinara, pentru data de 16.12.20192019/12/122019-12-12 18:18:00
Dispozitia 221/2019privind convocarea Consiliului local Gura Teghii, jud. Buzau in sedinta extraordinara, pentru data de 18.11.20192019/11/142019-11-14 19:16:00
Dispozitia 210/2019privind convocarea Consiliului local Gura Teghii, jud. Buzau in sedinta extraordinara, de indata, pentru data de 31.10.20192019/10/312019-10-31 19:15:00
Dispozitia 202/2019privind convocarea Consiliului local Gura Teghii, jud. Buzau in sedinta ordinara pentru data de 29.10.20192019/10/212019-10-21 19:14:00
Dispozitia 201/2019privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare pentru organizarea si desfasurarea alegerilor prezidentiale din noiembrie 20192019/10/112019-10-11 18:22:59
Dispozitia 190/2019privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru alegerea Presedintelui Romaniei in anul 20192019/09/252019-09-25 13:59:02
Dispozitia 189/2019privind convocarea Consiliului local Gura Teghii, jud. Buzau in sedinta ordinara pentru data de 30.09.20192019/09/232019-09-23 19:13:00
Dispozitia 163/2019privind convocarea Consiliului local Gura Teghii, jud. Buzau in sedinta ordinara pentru data de 30.08.20192019/08/262019-08-26 21:15:35
Dispozitia 160/2019privind convocarea Consiliului local Gura Teghii, jud. Buzau in sedinta extraordinara pentru data de 09.08.20192019/08/052019-08-05 21:13:39
Dispozitia 149/2019privind convocarea Consiliului local Gura Teghii, jud. Buzau in sedinta ordinara pentru data de 29.07.20192019/07/292019-07-29 18:17:10
Dispozitia 131/2019privind convocarea Consiliului local Gura Teghii, jud. Buzau in sedinta ordinara pentru data de 27.06.20192019/06/262019-06-26 18:16:01
Dispozitia 117/2019privind convocarea Consiliului local Gura Teghii, jud. Buzau in sedinta ordinara pentru data de 30.05.20192019/05/242019-05-24 11:16:25
Dispozitia 93/2019privind stabilirea, delimitarea și numerotarea secțiilor de votare in comuna Gura Teghii, pentru alegerile din data de 26 mai 20192019/04/242019-04-24 10:48:56
Dispozitia 92/2019privind stabilirea locurilor pentru afisaj electoral pentru alegerile Europarlamentare din luna mai  20192019/04/172019-04-17 21:15:01
Dispozitia 91/2019privind convocarea Consiliului local Gura Teghii, jud. Buzau in sedinta ordinara pentru data de 22.04.20192019/04/152019-04-15 11:15:30
Dispozitia 89/2019privind convocarea Consiliului local Gura Teghii, jud. Buzau in sedinta extraordinara pentru data de 08.04.20192019/04/032019-04-03 11:14:29
Dispozitia 76/2019privind convocarea Consiliului local Gura Teghii, jud. Buzau in sedinta ordinara pentru data de 28.03.20192019/03/222019-03-22 09:10:11
Dispozitia 36/2019privind convocarea Consiliului local Gura Teghii, jud. Buzau in sedinta extraordinara pentru data de 22.02.20192019/02/192019-02-19 21:01:41
Dispozitia 4/2019privind convocarea Consiliului local Gura Teghii, jud. Buzau in sedinta ordinara pentru data de 29.01.20192019/01/232019-01-23 17:21:11
Dispozitia 1/2019privind convocarea Consiliului local Gura Teghii, jud. Buzau in sedinta extraordinara pentru data de 10.01.20192019/01/072019-01-07 20:58:50
Dispozitia 108/2018privind convocarea Consiliului local Gura Teghii, jud. Buzau in sedinta ordinara pentru data de 26.04.20182018/04/202018-04-20 10:28:08
Dispozitia 315/2017privind convocarea Consiliului local Gura Teghii, jud. Buzau in sedinta extraordinara pentru data de 15.12.20172017/12/152017-12-15 17:47:30
Dispozitia 303/2017privind convocarea Consiliului local Gura Teghii, jud. Buzau in sedinta extraordinara pentru data de 12.12.20172017/12/082017-12-08 21:32:03
Dispozitia 240/2016privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru alegerea Senatului si Camerei Deputatilor din anul 20162016/11/092016-11-09 18:42:05
Dispozitia 75/2016privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 20162016/05/032016-05-03 18:42:30

Comments are closed.