Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL 26/2024privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA P+M+POD, ANEXE ,UTILITATI , BRANSAMENT ELECTRIC ,IMPREJMUIRE PARTIALA SI AMENAJARI EXTERIOARE TEREN ”2024/04/262024-04-26 15:42:39
HCL 25/2024privind aprobarea completării RENNS cu numere de case/locuințe nou construite2024/04/262024-04-26 15:41:39
HCL 24/2024privind aprobarea unor masuri pentru organizarea pășunatului pe raza comunei Gura Teghii2024/04/262024-04-26 15:19:59
HCL 23/2024privind indexarea impozitelor si  taxelor locale pentru anul 20252024/04/262024-04-26 15:17:37
HCL 22/2024privind stabilirea contravalorii normei de hrană, pentru personalul Compartimentului ,,Poliţia Locală” din aparatul de specialitate al Primarului comunei Gura  Teghii, 2024/04/262024-04-26 15:16:41
HCL 21/2024privind alocarea sumei de 80.000 lei din bugetul local pentru serbarea folclorică ”Pe urme de baladă”, inițiator2024/04/262024-04-26 15:15:45
HCL 20/2024privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pentru anul 20232024/04/262024-04-26 15:14:12
HCL 19/2024privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor si persoanelor singure care se află în situații de necesitate cauzate de calamitați naturale, incendii, accidente, precum și pentru situații deosebite2024/04/262024-04-26 15:13:17
HCL 18/2024privind alocarea unor sume din bugetul local al comunei Gura Teghii pentru anul 2024 , Parohiei din satul Păltiniș si Parohiei din satul Varlaam2024/04/262024-04-26 15:12:11
HCL 17/2024privind aprobarea modificarii si actualizarii statutului ADI” Eco Buzau 2009”2024/03/292024-03-29 12:15:36
HCL 16/2024privind aprobarea completarii RENNS cu numere de case /locuinte nou construite 2024/03/292024-03-29 12:14:59
HCL 15/2024privind aprobarea unei sume din bugetul local pentru parohia Gura Teghii 2024/03/292024-03-29 12:13:19
HCL 14/2024privind reactivarea Serviciului public de interes public  in subordinea CL Gura Teghii2024/03/152024-03-15 21:43:13
HCL 13/2024privind privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor scolii gimnaziale ”Pamfil Georgian ”,Gura Teghii, in programul national ”masa sanatoasa”.2024/03/152024-03-15 21:42:32
HCL 12/2024privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2024.2024/03/152024-03-15 21:39:51
HCL 11/2024Privind analizarea solicitării de constituire sau neconstituire a U.A.T. Comuna Gura Teghii parte civilă în dosarul nr. 744/P/20222024/03/112024-03-11 11:02:50
HCL 10/2024Privind alegerea președintelui de ședință2024/02/292024-02-29 11:41:42
HCL 9/2024Privind aprobarea planului de acțiune a categoriilor de lucrări de interes local pe anul 2024, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor de incluziune  conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune  cu modificările  și completările ulterioare2024/02/292024-02-29 11:38:17
HCL 8/2024Privind utilizarea sumei de 200.000 lei din excedentul anului precedent al bugetului de venituri proprii și subvenții (sursa E) pentru finanțarea secțiunii de funcționare2024/02/292024-02-29 11:37:22
HCL 7/2024Privind utilizarea sumei de 2.004.500 lei din excedentul  bugetului local pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare2024/02/292024-02-29 11:36:36
HCL 6/2024Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Utilități Publice pentru anul 20242024/02/292024-02-29 11:35:45
HCL 5/2024Privind aprobarea bugetului local pentru anul 20242024/02/292024-02-29 11:33:23
HCL 4/2024Privind delegarea unui consilier local care sa indeplineasca atributiile primarului si viceprimarului comunei Gura Teghii2024/02/122024-02-12 14:50:52
HCL 3/2024Privind revocarea HCL privind alegerea viceprimarului comunei Gura Teghii (hotarare neredactata)2024/02/122024-02-12 14:50:09
HCL 2/2024Privind revocarea HCL nr. 1/07.02.20242024/02/122024-02-12 14:47:29
HCL 1/2024Privind delegarea unui consilier local care să îndeplinească atribuțiile primarului comunei Gura Teghii, județul Buzău2024/02/072024-02-07 14:46:12
HCL 73/2023 privind aprobarea reorganizării Reţelei şcolare din comuna Gura Teghii pentru anul şcolar 2024-20252023/12/292023-12-29 09:45:45
HCL 72/2023   privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora aplicabile în anul fiscal 2024 în comuna Gura Teghii;2023/12/292023-12-29 09:43:25
HCL 71/2023 Privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere 6436/09.05.2022  încheiat între Comuna Gura Teghii, prin Primar și dna. Stănescu Olga pentru închirierea unei suprafețe de pajiști permanente (pășuni), aflată în proprietatea privată a comunei Gura Teghii2023/12/292023-12-29 09:42:15
HCL 70/2023 Privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 6096/02.05.2022 încheiat între Comuna Gura Teghii, prin Primar și dl. Leonte Mihai pentru închirierea unei suprafețe de pajiști permanente (pășuni), aflată în proprietatea privată a comunei Gura Teghii2023/12/292023-12-29 09:41:13
HCL 69/2023 privind transmiterea dreptului prevăzut în contractul de Concesiune nr. 1753/21.03.2014 de la Micleru Gheorghe la Avrămescu Victor2023/12/292023-12-29 09:40:03
HCL 68/2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT GURA TEGHII in adunarea generala a A.D.I. „Buzau 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei CA ROSETTI in Asociatie 2023/12/292023-12-29 09:38:52
HCL 67/2023 Privind aprobarea Planului Anual al Achizițiilor publice pentru anul 2024 pentru Comuna Gura Teghii.2023/12/292023-12-29 09:22:28
HCL 66/2023 privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2023.2023/12/282023-12-28 14:24:13
HCL 65/2023 privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2023.2023/12/202023-12-20 12:16:04
HCL 64/2023 privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2023.2023/12/082023-12-08 11:40:58
HCL 63/2023 Privind aprobarea Proiectului Tehnic si a Devizului general actualizat la faza PT aferent obiectivului de investitii „Reabilitare gradinita cu program prelungit in sat Gura Teghii, comuna Gura Teghii, judetul Buzau”prin Planul National de Redresare si Rezilienta din cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10 Componenta 10 – Fondul Local2023/12/042023-12-04 20:07:53
HCL 62/2023 Privind desfiinţarea serviciului  “SERVICIUL PUBLIC DE UTILITĂŢI PUBLICE”,  serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al comunei GURA TEGHII, judeţul BUZĂU.2023/11/272023-11-27 18:38:24
HCL 61/2023 Privind aprobarea completării RENNS cu numere de case/locuințe nou construite.2023/11/272023-11-27 18:37:01
HCL 60/2023 Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023.2023/11/272023-11-27 18:35:10
HCL 59/2023 Privind aprobarea iniţierii procedurilor pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, de drept privat, cu capital public şi de interes local, cu asociat unic U.A.T. comuna GURA TEGHII, prin Consiliul local al U.A.T comuna GURA TEGHII2023/11/212023-11-21 13:39:48
HCL 58/2023 privind alegerea președintelui de ședință2023/10/312023-10-31 18:37:00
HCL 57/2023 privind alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local pe anul 2023 în vederea susținerii cheltuielilor cu organizarea unui foc de artificii în data de 31.12.20232023/10/312023-10-31 18:35:00
HCL 56/2023 privind aprobarea sumei de 33.800 lei reprezentând darurile de Crăciun 2023 care se acordă copiilor școlari, preșcolari și colindători din comuna Gura Teghii;2023/10/312023-10-31 18:33:00
HCL 55/2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gura Teghii în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ,,Pamfil Georgian” Gura Teghii pentru anul școlar 2023 – 2024 2023/10/232023-10-23 15:30:00
HCL 54/2023 pentru aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Buzău şi Unitatea Administrativ Teritorială Gura Teghii, beneficiară a proiectului „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău”, finanţat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi  2023/10/232023-10-23 15:29:00
HCL 53/2023 privind aprobarea sumei de 12.000 lei +TVA reprezentând cheltuieli de executare silită și onorariu executor judecătoresc.2023/09/252023-09-25 17:33:00
HCL 52/2023 privind achiziționarea a 700 microcipuri pentru identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân din comuna Gura Teghii, județul Buzău2023/09/252023-09-25 17:31:00
HCL 51/2023 privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2023.2023/09/252023-09-25 17:27:00
HCL 50/2023 Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor /acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului , pentru perioada august 2023 – iulie 2029 în cadrul Programului pentru școli al României.2023/08/312023-08-31 12:11:00
HCL 49/2023 Privind alocarea unor sume din bugetul local al Comunei Gura Teghii pentru anul 2023 către Parohia Gura Teghii și Parohia Păltiniș.2023/08/312023-08-31 12:09:00
HCL 48/2023Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Utilități Publice pentru anul 2023.2023/08/312023-08-31 12:08:00
HCL 47/2023Privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2023.2023/08/312023-08-31 12:05:00
HCL 46/2023Privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 6099/02.05.2022, încheiat între Comuna Gura Teghii, prin primar și dl. Popa Ion, pentru închirierea unei suprafețe de pajiști  permanente (pășuni) aflată în proprietatea privată a comunei Gura Teghii.2023/07/312023-07-31 18:26:00
HCL 45/2023Privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 4 la contractul de asistență juridică nr. 96289/2021.2023/07/312023-07-31 18:25:00
HCL 44/2023Privind alegerea președintelui de ședință.2023/07/312023-07-31 18:24:00
HCL 43/2023Privind aprobarea completării RENNS cu numere de case/locuințe nou construite2023/07/312023-07-31 18:23:00
HCL 42/2023Privind:  aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Extindere si modernizare sistem de canalizare, comuna Gura Teghii, judetul Buzau”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 2023/06/302023-06-30 22:09:00
HCL 41/2023Privind aprobarea unor sume de bani reprezentând cheltuieli de judecată/penalități2023/06/302023-06-30 22:08:00
HCL 40/2023Privind anularea unor obligații fiscale d-lui Tudor Constantin Marian.2023/06/302023-06-30 22:07:00
HCL 39/2023Privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 841/2019 încheiat între Comuna Gura Teghii și dl. Stăniloiu Andu Mugur, pentru închirierea unei suprafețe de pajiști permanente (pășuni), aflată în proprietatea privată a comunei Gura Teghii2023/06/302023-06-30 22:06:00
HCL 38/2023Privind aprobarea completării RENNS cu numere de case/locuințe nou construite/teren intravilan 2023/06/302023-06-30 21:44:00
HCL 37/2023Privind acordarea unui mandate special reprezentantului UAT GURA TEGHII în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Glodeanu Sărat în Asociație2023/06/302023-06-30 21:43:00
HCL 36/2023Pentru aprobarea participării unității administrativ teritoriale Gura Teghii în proiectul ,, Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență.2023/05/222023-05-22 19:32:00
HCL 35/2023Privind stabilirea coeficienților și salariile de bază ce se vor acorda începând cu data de 01.05.2023 funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Teghii.2023/05/112023-05-11 21:48:00
HCL 34/2023Privind cesionarea contractullui de închiriere nr. 6462/09.05.2022 și contractul nr. 5205/11.05.2018 încheiate cu Tudor Constantin Marian Persoana Fizică Autorizată către Tudor Constantin Marian2023/05/112023-05-11 21:47:00
HCL 33/2023Privind aprobarea închirierii pășunilor și exploatarea pajiștilor permanente aflate în domeniul privat al comunei Gura Teghii, județul Buzău, pemtru anul 2023 prin atribuire directă.2023/05/112023-05-11 21:46:00
HCL 32/2023Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al  primarului Comunei Gura Teghii.2023/05/112023-05-11 21:43:00
HCL 31/2023Privind aprobarea sumei de 2500 lei din bugetul local pentru procurarea de materiale și dulciuri necesare organizării zilei de 1 iunie ,, Ziua copilului”2023/05/112023-05-11 21:41:00
HCL 30/2023Privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Reabilitare gradinita cu program prelungit in sat Gura Teghii, comuna Gura Teghii, judetul Buzau” prin Planul National de Redresare si Rezilienta din cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10 Componenta 10 – Fondul Local2023/04/282023-04-28 19:35:00
HCL 29/2023Privind aprobarea organizării pășunatului și exploatării pajiștilor permanente, aflate în domeniul privat al comunei Gura Teghii,  județul Buzău pentru anul 20232023/04/282023-04-28 19:34:00
HCL 28/2023Privind alegerea președintelui de ședință2023/04/282023-04-28 19:33:00
HCL 27/2023Privind aprobarea completării RENNS cu numere de case/locuințe nou construite2023/04/282023-04-28 19:32:00
HCL 26/2023 Privind mentinerea aderarii ca “Membru Fondator” a comunei Gura Teghii la Parteneriatul Public-Privat de Dezvoltare Regionala-Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Buzaului, judetul Buzau2023/04/282023-04-28 19:31:00
HCL 25/2023  Privind aprobarea revocării unor Hotărâri ale Consiliului Local Gura Teghii2023/04/252023-04-25 19:31:00
HCL 24/2023  Privind alocarea sumei de 100 000 lei din bugetul local pentru anul 2023 în vederea susținerii serbării folclorice ,, Pe urme de baladă” Ediția 522023/04/252023-04-25 19:30:00
HCL 23/2023  Privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pentru anul 2022.2023/04/252023-04-25 19:29:00
HCL 22/2023 Privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale ( MMSS) și UAT Comuna Gura Teghii, jud. Buzău, referitor la colaborarea instituțională în cadrul proiectului ,,HUB de servicii MMSS – SII MMSS „, Cod M Smis 1309632023/04/132023-04-13 07:52:00
HCL 21/2023 Privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2023.2023/04/132023-04-13 07:50:00
HCL 20/2023 Privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru  obiectivul de investitii „Dotarea cu echipamente T.I.C. si mobilier a Scolii Gimnaziale „Pamfil Georgian” Gura Teghii” in cadrul PNRR, Componenta C15 – Educatie.2023/03/022023-03-02 07:47:00
HCL 19/2023 Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala aferenta perioadei 2021-2027, comuna Gura Teghii, judetul Buzau.2023/03/022023-03-02 07:46:00
HCL 18/2023 Privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru  obiectivul de investitii „Infiintarea unui serviciu de educatie timpurie complementara in comuna Gura Teghii, judet Buzau” in cadrul PNRR, Componenta C15 – Educatie.2023/03/022023-03-02 07:45:00
HCL 17/2023 Privind transmiterea dreptului prevăzut în contractele de concesiune nr. 2432/06.08.2001 și nr. 1668/19.04.2010 de la defunct Coticiu I. Constantin la Coticiu Viorica.2023/02/282023-02-28 09:33:00
HCL 16/2023 Privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stapân în comuna Gura Teghii, județul Buzău.2023/02/282023-02-28 09:32:00
HCL 15/2023 Privind aprobarea reorganizării Rețelei școlare în comuna Gura Teghii pentru anul școla 2023 – 20242023/02/282023-02-28 09:30:00
HCL 14/2023 Privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 6715/18.11.2013 încheiat între Primăria Comunei Gura Teghii și SC IRIS PHARM SRL.2023/02/282023-02-28 09:29:00
HCL 13/2023 Privind aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,PROGAZ BUZĂU 2020″2023/02/282023-02-28 09:26:00
HCL 12/2023 Privind actualizarea Programului Anual de Achiziții Publice al comunei Gura Teghii pentru anul 2023.2023/01/312023-01-31 18:43:00
HCL 11/2023 Privind aprobarea Planului de actiune a  categoriilor de lucrari de interes local pe care familiile beneficiare de prevederile Legii 416/2001.2023/01/312023-01-31 18:41:00
HCL 10/2023 Privind alegerea președintelui de ședință.2023/01/312023-01-31 18:40:00
HCL 9/2023 privind înregistrarea UAT Comuna Gura Teghii în Sistemul Național Electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidate, instalarea unui terminal de plată (POS) precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar.2023/01/312023-01-31 18:38:00
HCL 8/2023 privind actualizarea tarifelor de salubrizare instituite prin HCL nr. 18/29.04.2022.2023/01/312023-01-31 18:37:00
HCL 7/2023 Privind aprobarea prețurilor la apa potabilă produsă, transportată și distribuită și a tarifelor la canalizare – epurare pentru comuna Gura Teghii, județul Buzău, pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și aplicarea T.V.A-ului și ratei de inflație.2023/01/312023-01-31 18:35:00
HCL 6/2023 Privind stabilirea plafonului maxim pentru consumul de carburant necesar autoturismelor  din proprietatea U.A.T. Gura Teghii pentru  anul 2023.2023/01/312023-01-31 18:34:00
HCL 5/2023 Privind aprobarea sumei de 1.492.000 lei din excedentul bugetului local pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare.2023/01/312023-01-31 18:24:00
HCL 4/2023 Privind utilizarea sumei de 115.000 lei din excedentul anului precedent al bugetului de venituri proprii și subvenții ( sursa E) pentru finanțarea secțiunii de funcționare.2023/01/312023-01-31 18:23:00
HCL 3/2023 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Utilități Publice Gura Teghii pentru anul 2023.2023/01/312023-01-31 18:16:00
HCL 2/2023 Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023.2023/01/312023-01-31 18:12:00
HCL 1/2023 Privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei Gura Teghii pe anul 2022.2023/01/062023-01-06 18:13:00
HCL 66/2022Privind transmiterea unui bun din domeniul public al comunei Gura Teghii și cu drept de folosință Consiliul Județean Buzău, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.2022/09/302022-09-30 07:24:00
HCL 65/2022Privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din Consiliu de administrație al Școlii Gimnaziale ,,Pamfil Georgian” Gura Teghii2022/09/302022-09-30 07:23:00
HCL 64/2022Privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022.2022/09/302022-09-30 07:22:00
HCL 63/2022Privind aprobarea completării RENNS cu numere de case/locuințe nou construite.2022/08/312022-08-31 07:21:00
HCL 62/2022Privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației, să voteze aprobarea prelungirii Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare 2016-20202022/08/312022-08-31 07:20:00
HCL 61/2022Privind modificarea și completarea HCL nr. 37/29.04.2022 privind aprobarea organizării pășunatului și exploatăriipajiștilor permanente, aflate în domeniul privat al comunei Gura Teghii.2022/08/312022-08-31 07:19:00
HCL 60/2022Privind aprobarea unor sume de bani reprezentând cheltuieli de judecată/penalități.2022/08/312022-08-31 07:18:00
HCL 59/2022Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SPUP pentru anul 2022.2022/08/312022-08-31 07:17:00
HCL 58/2022Privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022.2022/08/312022-08-31 07:16:00
HCL 57/2022Privind aprobarea realizării investiției și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,, Amenajare parcare și spațiu de odihnă”, în zona Ionaști, comuna Gura Teghii, județul Buzău.2022/07/272022-07-27 07:15:00
HCL 56/2022Privind aprobarea realizării investiției și a devizului general pentru obiectivul de investiție ,, Amenajare parc multifuncțional și parcare, stație de încărcare mașini electrice” .2022/07/272022-07-27 07:14:00
HCL 55/2022Privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire punți pietonale în comuna Gura Teghii, județul Buzău”2022/07/272022-07-27 07:13:00
HCL 54/2022Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economiciai obiectivului de investiții ,,Construire punți pietonale în comuna Gura Teghii”.2022/07/272022-07-27 07:12:00
HCL 53/2022Privind aprobarea cumpărării terenului în suprafață de 2373 mp, înscris în CF 20215 și CF 20209, situat în comuna Gura Teghii, sat Păltiniș.2022/07/182022-07-18 07:11:00
HCL 52/2022Privind aprobarea rectificării BUGETULUI LOCAL PENTRU ANUL 2022.2022/07/182022-07-18 07:10:00
HCL 51/2022Privind alegerea președintelui de ședință.2022/07/012022-07-01 07:09:00
HCL 50/2022Privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ,,Pamfil Georgian” Gura Teghii pentru anul școlar 2021 – 2022.2022/07/012022-07-01 07:08:00
HCL 49/2022Privind aprobarea unor măsuri/demersuri cu privire la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,Eco Buzău 2009” la care comuna Gura Teghii este membru asociat.2022/07/012022-07-01 07:07:00
HCL 48/2022Privind actualizarea Planului Anual de Achiziții Publice al comunei Gura Teghii pentru anul 2022.2022/07/012022-07-01 07:06:00
HCL 47/2022Privind aprobarea demarării procedurii de cumpărare a unui teren în suprafață de 2373 mp , înscris în CF 20215 și CF 20209 situat în comuna Gura Teghii, sat Păltiniș, în vederea amplasării stației de epurare/pompare a apelor uzate aferentă sistemului public de canalizare al comunei.2022/07/012022-07-01 07:05:00
HCL 46/2022Privind aprobarea Planului urbanistic zonal ,, Construire pensiune turistică P+M+POD, ANEXE, UTILITĂȚI, BRANȘAMENT ELECTRIC, ÎMPREJMUIRE PARȚIALĂ ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE TEREN ” în comuna Gura Teghii, sat Varlaam .2022/07/012022-07-01 07:04:00
HCL 45/2022Privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Gura Teghii.2022/07/012022-07-01 07:03:00
HCL 44/2022Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SPUP pentru anul 2022.2022/07/012022-07-01 07:02:00
HCL 43/2022Privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022.2022/07/012022-07-01 07:01:00
HCL 42/2022 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gura Teghii, judetul Buzau2022/06/202022-06-20 09:14:00
HCL 41/2022privind aprobarea participării in cadrul proiectului „Reabilitare Gradinita cu program prelungit in sat Gura Teghii, comuna Gura Teghii, judetul Buzau” din cadrul Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte ,COMPONENTA 10 – Fondul Local2022/06/082022-06-08 19:21:00
HCL 40/2022Privind compartimentarea și darea în folosință cu titlu gratuit ( comodat) a locației ,,Casa Ghica” pentru furnizarea și prestarea de servicii medicale.2022/05/312022-05-31 21:38:00
HCL 39/2022Privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Băcneanu Gheorghe și acordarea unui mandatului de consilier local d- lui Ccristea Gheorghe.2022/05/312022-05-31 21:34:00
HCL 38/2022Privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Gura Teghii în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău 2008″ să voteze aprobarea primirii comunei Cochirleanca în Asociație.2022/05/312022-05-31 21:33:00
HCL 37/2022Privind aprobarea organizării pășunatului și exploatării pajiștilor permanente aflate în domeniul privat al comunei Gura Teghii.2022/04/292022-04-29 07:32:00
HCL 36/2022Privind alocarea sumei de 40.000 lei din bugetul local pe anul 2022 în vederea susținerii cheltuielilor cu organizarea serbării folclorice ,, Pe urme de baladă ediția 51″.2022/04/292022-04-29 07:31:00
HCL 35/2022Privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pentru anul 2022.2022/04/292022-04-29 07:30:00
HCL 34/2022Privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022.2022/04/292022-04-29 07:29:00
HCL 33/2022Privind aprobarea tarifelor și taxelor speciale pentru unele activități ale SPUP organizat la nivelul U.A.T. Gura Teghii.2022/04/292022-04-29 07:28:00
HCL 32/2022Privind alegerea președintelui de ședință.2022/04/292022-04-29 07:27:00
HCL 31/2022Privind stabilirea plafonului maxim pentru consumul de carburant necesar autoturismelor din proprietatea U.A.T. Gura Teghii pentru anul 2022.2022/04/292022-04-29 07:26:00
HCL 30/2022Privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Comuna Gura Teghii în ADI Buzău 2008 să voteze aderarea comunei Boldu în asociație.2022/04/292022-04-29 07:25:00
HCL 29/2022Privind aprobarea completării RENNS cu numere de case/locuințe nou construite.2022/04/292022-04-29 07:24:00
HCL 28/2022Privind aprobarea încheierii protocolului între Apele Române și Comuna Gura Teghii pentru utilizarea terenului în suprafață de 1164 mp aflat în albia minoră, necesar realizării proiectului ,,Construire punți pietonale în comuna Gura Teghii”.2022/04/192022-04-19 07:23:00
HCL 27/2022Privind aprobarea valorii de investiție și a indicatorilor tehnico-economici pentru ,,Lucrări de reparații, prag protecție , suma de 50726,74 lei.2022/03/312022-03-31 07:35:00
HCL 26/2022Privind stabilirea prețului de închiriere a pajiștilor aflate în domeniul public sau privat al comunei Gura Teghii.2022/03/312022-03-31 07:34:00
HCL 25/2022Privind stabilirea nivelului salariului de bază pentru personalul contractual muncitor necalificat din cadrul SPUP Gura Teghii, în subordinea Consiliului Local.2022/03/312022-03-31 07:33:00
HCL 24/2022Privind numirea de către Consiliul Local Gura Teghii a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale ale secretarului general.2022/03/312022-03-31 07:32:00
HCL 23/2022Privind utilizarea sumei de 75.000 lei din excedentul anului precedent a bugetului de venituri și subvenții (sursa E) pentru finanțarea secțiunii de funcționare.2022/03/022022-03-02 07:22:00
HCL 22/2022Privind aprobarea sumei de 1.149.000 lei din excedentul Bugetului local pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare.2022/03/022022-03-02 07:21:00
HCL 21/2022Privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022.2022/03/022022-03-02 07:20:00
HCL 20/2022Privind actualizarea Programului Anual de Achiziții Publice al comunei Gura Teghii pentru anul 20222022/02/252022-02-25 18:15:00
HCL 19/2022Privind acordarea unor mandate speciale reprezentantului comunei Gura Teghii în Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare Intercomunitară ,, ECO Buzău 2009″.2022/02/252022-02-25 07:19:00
HCL 18/2022Privind aprobarea tarifelor și taxelor speciale pentru unele activități ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. Gura Teghii.2022/02/252022-02-25 07:18:00
HCL 17/2022Privind darea în administrare și exploatare a serviciului și sistemului de salubrizare ale comunei Gura Teghii către Serviciul Public de Utilități Publice, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înființat și organizat în subordinea Consiliului local al comunei Gura Teghii.2022/02/252022-02-25 07:17:00
HCL 16/2022Privind organizarea serviciului public de salubrizare la nivel U.A.T. comuna Gura Teghii.2022/02/252022-02-25 07:16:00
HCL 15/2022Privind stabilirea unei suprafețe de teren neproductiv în vederea depozitării temporare a deșeurilor biodegradabile provenite din grădini și parcuri (deșeuri verzi) colectate separat de pe raza comunei Gura Teghii.2022/02/252022-02-25 07:15:00
HCL 14/2022Privind instituirea unor puncte de colectare a deșeurilor pe raza comunei Gura Teghii.2022/02/252022-02-25 07:14:00
HCL 13/2022Privind stabilirea unei suprafețe de teren în vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții și demolări de pe raza comunei Gura Teghii.2022/02/252022-02-25 07:13:00
HCL 12/2022Privind modificarea/ abrogarea unor hotărâri ale Consiliului local Gura Teghii.2022/02/252022-02-25 07:12:00
HCL 11/2022Privind instituirea unor facilități și aprobarea proiectului privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31.03.2020 datorate bugetului local al comunei Gura Teghii.2022/02/102022-02-10 07:11:00
HCL 10/2022Privind rezilierea contractului de comodat cu CMI Dr. Tudor Dorina Mihaela.2022/02/102022-02-10 07:10:00
HCL 9/2022Privind aprobarea sumei de 1070 lei, reprezentând cheltuieli de executare silită.2022/02/102022-02-10 07:09:00
HCL 8/2022Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Utilități Publice pentru anul 2022.2022/02/102022-02-10 07:08:00
HCL 7/2022Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022.2022/02/102022-02-10 07:07:00
HCL 6/2022Privind alegerea președintelui de ședință2022/01/312022-01-31 07:06:00
HCL 5/2022Privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău 2008″ să voteze aprobarea primirii comunei Ghergheasa din Asociație2022/01/312022-01-31 07:05:00
HCL 4/2022Privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău 2008″ să voteze aprobarea primirii comunei Mihăilești din Asociație2022/01/312022-01-31 07:04:00
HCL 3/2022Privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău 2008″ să voteze aprobarea retragerii comunei Cilibia din Asociație2022/01/312022-01-31 07:03:00
HCL 2/2022Privind aprobarea planului de acțiune a categoriilor de lucrări de interes local pe care familiile beneficiare de prevederile legii416/20012022/01/312022-01-31 07:02:00
HCL 1/2022Privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii Dezvoltare din excedentul bugetuluin local al comunei Gura Teghii, pe anul 2021.2022/01/042022-01-04 07:01:00
HCL 77/2021Privind aprobarea Planului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2022.2021/12/302021-12-30 07:20:00
HCL 76/2021Privind aprobarea reorganizării rețelei școlare din comuna Gura Teghii pentru anul școlar 2022-20232021/12/302021-12-30 07:19:00
HCL 75/2021Privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20212021/12/232021-12-23 09:33:00
HCL 74/2021Privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20212021/12/172021-12-17 09:32:00
HCL 73/2021Privind încetarea mandatului de consilier local al domnilor Cristea Constantin, Leonte Viorel și Băiculescu Gheorghe2021/12/132021-12-13 09:29:00
HCL 72/2021Privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20212021/12/082021-12-08 09:29:00
HCL 71/2021privind aprobarea cuantumului și a numărului de burseacordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2021 – 20222021/11/262021-11-26 09:27:00
HCL 70/2021privind aprobarea sumei de 17.760 lei, reprezentând daruri de Crăciun 2021, care se acordă copiilor școlari, preșcolari șicolindătorilor din comuna Gura Teghii2021/11/262021-11-26 09:26:00
HCL 69/2021Privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20212021/11/262021-11-26 09:24:00
HCL 68/2021Privind acordarea unor drepturi personalului voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Gura Teghii.2021/11/262021-11-26 07:18:00
HCL 67/2021Privind aprobarea rezilierii contractului de dare în folosință a spațiului cu C.M.I. Burlan Gabriela2021/11/232021-11-23 07:17:00
HCL 66/2021Privind alegerea președintelui de ședință2021/10/292021-10-29 09:23:00
HCL 65/2021privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele ș i taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile în anul fiscal 2022 în comuna Gura Teghii2021/10/292021-10-29 09:22:00
HCL 64/2021Privind modificarea și completarea HCL nr. 76/28.12.20172021/10/292021-10-29 07:15:00
HCL 63/2021Privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din comisia pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat2021/10/292021-10-29 07:14:00
HCL 62/2021Privind împuternicirea primarului pentru a încheia contracte de dare în folosință a spațiilor pentru furnizarea de servicii de asistență medicală primară2021/10/262021-10-26 07:13:00
HCL 61/2021Privind rezilierea contractelor de dare în folosință cu titlu gratuit (comodat) încheiate cu CMI Dr. Popa Vasilica Silvia2021/10/262021-10-26 07:12:00
HCL 60/2021Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici reactualizați, pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare ( modernizare) a sistemului de alimentare cu apă (captare, tratare, înmagazinare(stocare) aducțiune și distribuție în comuna Gura teghii sursa Izvorul Boului, Valea Tainiței, Valea Păltinișului, în vederea derulării investiției PNDL2021/10/262021-10-26 07:11:00
HCL 59/2021Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de de investiție ,, Modernizare drumuri de interes local în comuna Gura Teghii” în vederea depunerii spre finanțare prin PNI ,,Anghel Saligny”2021/10/262021-10-26 07:10:00
HCL 58/2021Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de de investiție ,, Extindere și modernizare sistrem de canalizare în comuna Gura Teghii” în vederea depunerii spre finanțare prin PNI ,,Anghel Saligny”2021/10/262021-10-26 07:09:00
HCL 57/2021Privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20212021/10/262021-10-26 06:22:00
HCL 56/2021Privind actualizarea Programului Anual de Achiziții Publice al comunei Gura Teghii pentru anul 20212021/09/222021-09-22 07:08:00
HCL 55/2021Privind aprobarea stemei pentru comuna Gura Teghii2021/09/222021-09-22 07:07:00
HCL 54/2021Privind stabilirea locației de depozitare provizorie a deșeurilor biodegradabile în satul Nemertea (punctul la Genune)2021/09/222021-09-22 07:06:00
HCL 53/2021Privind aprobarea înființării unei rampe pentru depozitarea deșeurilor rezultate din construcții și demolări2021/09/222021-09-22 07:05:00
HCL 52/2021Privind aprobarea completării RENNS cu numere de case/locuințe nou construite2021/09/222021-09-22 07:04:00
HCL 51/2021Privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ,,Pamfil Georgian” Gura Teghii pentru anul școlar 2021-20222021/09/222021-09-22 07:03:00
HCL 50/2021Privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20212021/09/222021-09-22 06:19:00
HCL 49/2021Privind activarea componenței unității locale de sprijin a comunei Gura Teghii pentru aplicarea Planului de măsuri pentru prevenirea și combaterea bolii la nivelul localitații Gura Teghii.2021/08/262021-08-26 07:02:00
HCL 48/2021Privind aprobarea modificarea HCL nr. 46/23.08.2021 privind declararea unor drumuri sătești/străzi situate pe teritoriul comunei Gura Teghii ca fiind de uz public.2021/08/262021-08-26 07:01:00
HCL 47/2021Privind aprobarea sumei de 820 lei, cheltuieli de executare silită2021/08/232021-08-23 07:25:00
HCL 46/2021Privind declararea unor drumuri sătești/ străzi situate pe teritoriul comunei Gura Teghii ca fiind de uz public2021/08/232021-08-23 07:24:00
HCL 45/2021Privind actualizarea componenței echipei mobile pentru intervenia de urgență în cazurile de violență domestică în comuna Gura Teghii2021/08/232021-08-23 07:23:00
HCL 44/2021Privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Gura Teghii pentru perioada 2021 – 20252021/08/232021-08-23 07:22:00
HCL 43/2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile administrate și/sau finanțate din bugetul Consiliului Local Gura Teghii2021/08/232021-08-23 07:21:00
HCL 42/2021Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al compartimentului de Asistență socială al comunei Gura Teghii, județul Buzău2021/08/232021-08-23 07:20:00
HCL 41/2021Privind alegerea președintelui de ședință2021/07/292021-07-29 07:19:00
HCL 40/2021Privind aprobarea închirierii unei suprafețe de teren în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesară susținerii acestora2021/07/292021-07-29 07:18:00
HCL 39/2021Privind aprobarea taxei pentru montare apometre persoanelor fizice și juridice în comuna Gura Teghii2021/07/292021-07-29 07:17:00
HCL 38/2021Privind restricționarea circulației pe podul rutier situat peste râul Bâsca în centrul comunei Gura Teghii2021/07/292021-07-29 07:16:00
HCL 37/2021Privind modificarea HCL Gura Teghii nr. 44/29.07.2016 privind reorganizarea Compartimentului de Utilități Publice2021/07/292021-07-29 07:15:00
HCL 36/2021Privind actualizarea Programului Anual de Achiziții Publice al comunei Gura Teghii pentru anul 20212021/07/292021-07-29 07:14:00
HCL 35/2021Privind aprobarea participării Unității Administrativ – Teritoriale Comuna Gura Teghii în calitate de asociat membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului și Prahovei „2021/07/292021-07-29 07:13:00
HCL 34/2021Privind modificarea HCL Gura Teghii nr. 30/2021 privind stabilirea taxei pentru închirierea utilajului cilindru compactor2021/07/292021-07-29 07:12:00
HCL 33/2021Privind rectificarea bugetului local pentru anul 20212021/07/292021-07-29 07:11:00
HCL 32/2021Privind aprobarea sumei de 1.081.000 lei din excedentul bugetului local pentru finanțarea secțiunii Dezvoltare.2021/06/302021-06-30 07:10:00
HCL 31/2021Privind aprobarea încheierii unui nou contract de asistență juridică și reprezentare în instanță.2021/06/302021-06-30 07:09:00
HCL 30/2021Privind stabilirea taxei de închiriere pentru utilajul cilindru compactor.2021/06/302021-06-30 07:08:00
HCL 29/2021Privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea retragerii comunei Valcelele din Asociati2021/06/302021-06-30 07:07:00
HCL 28/2021Privind aderarea comunei Cătina, județul Buzău în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,BUZĂU 2008″2021/06/302021-06-30 07:06:00
HCL 27/2021Privind stabilirea taxei de închiriere pentru utilajele autobasculantă marca SCANIA și autogunoieră marca MAN.2021/05/282021-05-28 07:05:00
HCL 26/2021Privind aprobarea completării RENNS cu numere de case/locuințe nou construite2021/05/282021-05-28 07:04:00
HCL 25/2021Privind aprobarea sumei de 1000 lei sumă fixă pentru respingerea cererii de executare silită.2021/05/282021-05-28 07:03:00
HCL 24/2021Privind actualizarea Programului Anual de Achiziții Publice al comunei Gura Teghii, pentru anul 2021.2021/05/282021-05-28 07:02:00
HCL 23/2021Privind aprobarea și stabilirea prețului mc/picior pentru scoaterea la licitație masă lemnoasă în punctele Ivanețu, Hânsaru și Poiana cu Rugi.2021/05/282021-05-28 07:01:00
HCL 22/2021Privind Aprobarea bugetului local pentru anul 20212021/04/212021-04-21 14:15:00
HCL 21/2021Privind Aprobarea unor măsuri pentru organizarea pășunatului pe raza comunei Gura Teghii, anul 20212021/04/212021-04-21 14:14:00
HCL 20/2021Privind alegerea președintelui de ședință – dl. consilier FURTUNĂ VASILE – OVIDIU2021/04/212021-04-21 14:13:00
HCL 19/2021Privind Aprobarea stațiilor publice utilizate pentru traseele din Programul județean de transport public de persoane2021/04/212021-04-21 14:12:00
HCL 18/2021Privind aderarea comunei Gura Teghii la Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Buzău2021/04/212021-04-21 14:11:00
HCL 17/2021Privind Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, PROGAZ Buzău 2020″2021/04/212021-04-21 14:10:00
HCL 16/2021Privind Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, ECO Buzău 2009″2021/04/212021-04-21 14:09:00
HCL 15/2021Privind Aprobarea reorganizării rețelei școlare pentru anul școlar 2021 – 20222021/04/212021-04-21 14:08:00
HCL 14/2021Privind Aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2020-20212021/04/212021-04-21 14:07:00
HCL 13/2021Privind Aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului 2021/04/212021-04-21 14:05:00
HCL 12/2021Privind Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Utilități Publice, pentru anul 20212021/04/212021-04-21 14:04:00
HCL 11/2021Privind Aprobarea încheierii exercițiului bugetar pentru anul 20202021/04/212021-04-21 14:03:00
HCL 10/2021Privind desemnarea domnului MICLERU GHEORGHE, primar al comunei Gura Teghii, responsabil legal al proiectului pentru obiectivul de investiție ,, Asfaltare DC 76 Comuna Gura Teghii, județul Buzău” prin măsura 8/6B  ,,Dezvoltarea satelor” lansată de GAL Valea Buzăului în cadrul Programului Național de Dezvoltare  Rurală 2014 – 20202021/02/232021-02-23 14:01:00
HCL 9/2021Privind alegerea președintelui de ședință – dl. consilier MĂNĂILESCU ADRIAN2021/01/292021-01-29 14:04:00
HCL 8/2021Privind revocarea HCL nr. 64/16.12.20202021/01/292021-01-29 14:03:00
HCL 7/2021Privind modificarea art. 1 din HCL nr.59/16.12.20202021/01/292021-01-29 14:01:00
HCL 6/2021Privind Aprobarea denumirii unei străzi și numărul imobilului2021/01/292021-01-29 14:00:00
HCL 5/2021Privind împuternicirea primarului comunei Gura Teghii pentru numirea unui coordonator SPUP2021/01/292021-01-29 13:59:00
HCL 4/2021Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gura Teghii în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008 „2021/01/292021-01-29 13:58:00
HCL 3/2021Privind stabilirea plafonului maxim pentru consumul de carburant necesar autoturismelor din proprietatea UAT Gura Teghii pentru anul 20212021/01/292021-01-29 13:57:00
HCL 2/2021privind Aprobarea Planului de acțiune privind familiile beneficiare de prevederile Legii 416/20012021/01/292021-01-29 13:56:00
HCL 1/2021privind Aprobarea Strategiei anuale de Achiziții Publice pe anul 2021 și a Programului de achiziții publice pentru anul 20212021/01/292021-01-29 13:52:00
HCL 69/2020Privind aprobarea taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare.2020/12/302020-12-30 16:20:00
HCL 68/2020Privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, taxele locale și alte taxe asimilate aplicabile pe anul fiscal 20212020/12/212020-12-21 16:18:00
HCL 67/2020Privind aprobarea bugetului local pentru anul 20202020/12/212020-12-21 16:17:00
HCL 66/2020Privind revocarea HCL nr. 30/30.06.2020, HCL nr. 31.30.06.2020, HCL nr. 32/30.06.2020 și HCL nr. 35/16.07.20202020/12/162020-12-16 16:17:00
HCL 65/2020Privind aprobarea înființării Serviciului de transport în regim de taxi și în regim de închiriere în comuna Gura Teghii2020/12/162020-12-16 16:15:00
HCL 64/2020Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Gura Teghii2020/12/162020-12-16 16:14:00
HCL 63/2020Privind desemnarea a doi reprezentanți ai C.L. Gura Teghii în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ,,Pamfil Georgian” pentru anul 2020-20212020/12/162020-12-16 16:13:00
HCL 62/2020privind Aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice încadrate la unitățile școlare din comuna Gura Teghii2020/12/162020-12-16 16:12:00
HCL 61/2020Aprobarea utilizării sumei de 11.850 lei reprezentând darurile de Crăciun, care se acordă copiilor școlari și preșcolari din comuna Gura Teghii2020/12/162020-12-16 16:11:00
HCL 60/2020privind Aprobarea obiectivului de investiții și implementării proiectului ,,Achiziționarea de tablete și dispozitive electronice pentru unitățile de învățământ din comuna Gura Teghii”2020/12/162020-12-16 16:10:00
HCL 59/2020privind Aprobarea alocării din bugetul local al sumei de 30.000 lei pentru acoperirea unor cheltuieli la salubrizare2020/12/162020-12-16 16:09:00
HCL 58/2020privind Aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 20202020/12/162020-12-16 16:08:00
HCL 57/2020privind alegerea viceprimarului comunei Gura Teghii2020/11/112020-11-11 16:05:00
HCL 56/2020privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local2020/11/112020-11-11 16:03:00
HCL 55/2020privind alegerea presedintelui de sedinta2020/11/112020-11-11 16:02:00
HCL 53/2020proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Statului de functii al aparatului propriu al primarului comunei Gura Teghii .2020/09/232020-09-23 16:01:00
HCL 52/2020privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii , cu o societate de consultanta in vederea realizarii ,,Strategiei de dezvoltare locala durabila a comunei Gura Teghii pentru perioada 2021-20272020/09/232020-09-23 15:59:00
HCL 51/2020privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al comunei Gura Teghii2020/09/232020-09-23 15:58:00
HCL 50/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 20202020/09/232020-09-23 15:56:00
HCL 48/2020pentru aprobarea revocării H.C.L. nr. 23/14.04.2020 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Gura Teghii2020/08/172020-08-17 07:07:00
HCL 47/2020pentru aprobarea revocării H.C.L. nr. 23/14.04.2020 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Gura Teghii2020/08/172020-08-17 07:06:00
HCL 46/2020privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Gura Teghii, județul Buzău de către operaturl SERVICIULUI PUBLIC DE UTILITPȘI PUBLICE2020/08/172020-08-17 07:05:00
HCL 45/2020privind cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatoriii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în comuna Gura Teghii, județul Buzău2020/08/172020-08-17 07:04:00
HCL 44/2020privind aprobarea cotei corespunzătoare pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă uzată evacuată de utilizatorii2020/08/172020-08-17 07:03:00
HCL 43/2020privind darea în administrare și exploatare a serviciului public dalimentare cu apă și de canalizare și a sistemelor de utilitate publică utilizate (sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare) – către SERVICIUL PUBLIC DE UTILITĂȚI PUBLICE, serviciu de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea consiliului local al comunei Gura Teghii, județul Buzău,2020/08/172020-08-17 07:02:00
HCL 42 ^1/2020privind organizarea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul U.A.T. Comuna Gura Teghii, Județul Buzău2020/08/172020-08-17 07:01:00
HCL 42/2020privind alegerea presedintelui de sedinta a CL Gura Teghii pe lunile august si septembrie2020/07/282020-07-28 07:09:00
HCL 41/2020Privind aprobarea încheierii unui contract de asistenta si reprezentare juridica,in vederea promovarii actiunii de revizuire a Sentintei civile nr.706/12.04.2011, pronuntate de Judecatoria Patarlagele in dosarul nr.171/277/2011, cu plata pretului contractului din bugetul local2020/07/282020-07-28 07:08:00
HCL 40/2020privind aprobarea preturilor la apa potabila produsa , transportata si distribuita si a tarifelor de canalizare –epurare in comuna Gura Teghii, judetul Buzau, pentru Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare,2020/07/162020-07-16 21:10:00
HCL 39/2020privind completarea Planului de achizitii al comunei Gura Teghii pentru anul 20202020/07/162020-07-16 13:06:00
HCL 38/2020privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat privind  colaborarea dintre Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita  si Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Gura Teghii, in vederea asigurarrii cadrului necesar implementarii proiectului de investitii  ,, Punti pietonale2020/07/162020-07-16 13:05:00
HCL 37/2020privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Gura Teghii pentru anul 2020,2020/07/162020-07-16 13:04:00
HCL 36/2020privind aprobarea efectuarii cheltuielilor din bugetul local, aferente investitiei ,,Modernizarea sistemului de alimentare cu apa  din comuna Gura Teghii, prin generalizarea contorizarii consumului de apa2020/07/162020-07-16 13:03:00
HCL 35/2020privind modificarea si  completarea Anexei la  HCL nr.23/14.04.2020 pentru aprobarea Inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al comunei Gura Teghii2020/07/162020-07-16 13:02:00
HCL 34/2020privind aprobarea prelungirii contractului  de consultanta juridica ,asistenta si reprezentare  Cabinetului de avocat Diaconu Cosmin-Ion2020/06/302020-06-30 13:01:00
HCL 33/2020privind  implementarea proiectului ,,Dotarea cu echipamente IT pentru  eficientizarea actului administrativ in comuna Gura Teghii2020/06/302020-06-30 13:00:00
HCL 32/2020privind   indreptarea unor  erori materiale  din titulatura si  cuprinsul HCL nr.57/30.09.2010 2020/06/302020-06-30 12:59:00
HCL 31/2020privind   indreptarea unor  erori materiale  din titulatura si  cuprinsul HCL nr.33/28.05.20102020/06/302020-06-30 12:58:00
HCL 30/2020privind   indreptarea unei erori materiale  din cuprinsul HCL nr.4/24.01.2002 2020/06/302020-06-30 12:57:00
HCL 29/2020privind aprobarea masurilor in vederea aplicarii art.17 din Legea nr.211/2011, republicata, modificata si completata cu OUG  nr.74/ 2018 privind regimul deseurilor2020/05/182020-05-18 21:23:00
HCL 28/2020privind  aprobarea  modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO BUZAU 2009, la care Comuna  Gura Teghii este membru asociat2020/05/182020-05-18 21:22:00
HCL 27/2020privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Teghii, judetul Buzau 2020/05/182020-05-18 21:21:00
HCL 26/2020privind algerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Gura Teghii  pentru lunile  mai , iunie ,  iulie 20202020/05/182020-05-18 21:20:00
HCL 25/2020privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20202020/04/302020-04-30 21:08:00
HCL 24/2020privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar pentru anul 20192020/04/142020-04-14 21:07:00
HCL 23/2020privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc domeniul privat al comunei Gura Teghii2020/04/142020-04-14 21:05:00
HCL 22/2020privind revocarea Hotararii nr.8/30.01.20202020/04/142020-04-14 21:04:00
HCL 21/2020privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra unui teren aferent unui spatiu comercial situat in satul Gura Teghii, com. Gura Teghii2020/03/272020-03-27 21:02:00
HCL 20/2020privind aprobarea unor masuri pentru organizarea pasunatului pe raza comunei Gura Teghii in anul 20202020/03/272020-03-27 21:01:00
HCL 19/2020privind prelungirea contractului  de dare in folosinta gratuita nr. 2783/09.04.2019 SC MIH BIO VET SRL Nehoiu2020/03/272020-03-27 20:58:00
HCL 18/2020privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani catre „Serviciul public de utilitati publice” a unui spatiu de 11mp din cladirea „Cladire Biblioteca si Gardieni Publici” situat  in sat Gura Teghii2020/03/272020-03-27 20:55:00
HCL 17/2020privind incetarea contractului de prestari servicii nr. 945/07.02.2019 incheiat cu SC AMALIA SI MIHAI SRL, cu sediul in comuna Siriu2020/03/272020-03-27 20:51:00
HCL 16/2020privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 43/2017 privind aprobarea Regulamentului privind buna gospodarire a UAT comuna Gura Teghii, jud. Buzau2020/02/202020-02-20 19:41:00
HCL 15/2020privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2020/02/202020-02-20 19:40:00
HCL 14/2020privind aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul compartimentului „Politie locala” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Teghii2020/02/202020-02-20 19:39:00
HCL 13/2020privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul bugetar 20202020/02/202020-02-20 19:38:00
HCL 12/2020privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public de Utilitati Publice pentru anul 20202020/02/202020-02-20 19:37:00
HCL 11/2020privind aprobarea bugetului local pentru anul 20202020/02/202020-02-20 19:36:00
HCL 10/2020privind incetarea contractului de inchiriere nr. 3065/23.09.20042020/02/202020-02-20 19:34:00
HCL 9/2020privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Gura Teghii pentru lunile februarie, martie si aprilie 20202020/02/202020-02-20 19:33:00
HCL 7/2020privind Stabilirea plafonului maxim pentru consumul de carburant necesar autoturismului din proprietatea UAT Gura Teghii pentru anul 20192020/01/302020-01-30 12:25:00
HCL 6/2020privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza teritoriala a comunei Gura Teghii,pentru anul scolar 2020-20212020/01/302020-01-30 12:24:00
HCL 5/2020privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local pe care familiile beneficiare de prevederile Legii 416/2001 prin persoanele apte de munca ,au obligatia de a le presta lunar la solicitarea primarului2020/01/302020-01-30 12:23:00
HCL 4/2020hotarare privind aprobarea planului de achizitii publice al comunei Gura Teghii pentru anul 20202020/01/302020-01-30 12:22:00
HCL 3/2020privind aprobarea majorarii tarifelor pentru colectarea si transportul gunoiului menajer din comuna Gura Teghii, conform notei de fundamentare comunicate de operatorul S.C. Romprest Energy  SRL Bucuresti2020/01/302020-01-30 12:21:00
HCL 2/2020privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  actualizati ,pentru anul 2020 la obiectivul de investitii :  “Reabilitarea (Modernizarea )sistemului de alimentare cu apa (captare,aductiune,tratare,inmagazinare,distributie)in comuna Gura Teghii  locatiile Izvorul Boului ,Valea Tainitei si Paltinis”  finantat prin PNDL II2020/01/302020-01-30 12:19:00
HCL 1/2020privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  actualizati ,pentru anul 2020 la obiectivul de investitii: “Modernizarea DC 173 Gura Teghii-Varlaam 5,7 Km,com.GuraTeghii, judetul Buzau “,  finantat prin PNDL I2020/01/302020-01-30 12:17:00
HCL 85/2019privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de concesionare  nr. 1753 / 21.03.2014 de la Consumcoop „Federalcoop” Buzau la Micleru Gheorghe2019/12/302019-12-30 18:15:00
HCL 84/2019privind diminuarea suprafetei inchiriate de ACATEG Gura Teghii2019/12/302019-12-30 18:14:00
HCL 83/2019privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Gura Teghii pentru sedinta din 30.12.20192019/12/302019-12-30 18:13:00
HCL 82/2019privind modificarea si completarea HCL nr. 39 / 2019 privind prelungirea contractului de prestare a serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezentare a Comunei Gura Teghii cu Cabinet Avocat Diaconu Cosmin2019/12/192019-12-19 18:11:00
HCL 81/2019privind aprobarea PUZ – Construire pensiune agroturistica – extravilan – com. Gura Teghii si Construire locuinta  unifamiliala – extravilan – com. Gura Teghii, extravilan nr. cad. 20129, T106, respectiv nr. cad. 231, T106, satul Varlaam2019/12/192019-12-19 18:02:00
HCL 80/2019privind aprobarea darii in folosinta gratuita a „Casei specialistului” din satul Gura Teghii, com. Gura Teghii2019/12/192019-12-19 17:59:00
HCL 79/2019privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2019/12/192019-12-19 17:58:00
HCL 78/2019privind aprobarea modificarii si completarii Organigramei si Statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Teghii si serviciilor de utilitati publice2019/12/192019-12-19 17:53:00
HCL 77/2019privind modificarea si completarea HCL nr. 70 / 2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20202019/12/192019-12-19 17:52:00
HCL 76/2019privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Gura Teghii pentru sedinta din 19.12.20192019/12/192019-12-19 17:51:00
HCL 75/2019privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20192019/12/162019-12-16 17:50:00
HCL 73/2019privind modificarea si completarea HCL nr. 63/29.10.2019 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica pentru vanzare a 530mc masa lemnoasa diferite categorii reprezentand taieri in pasuni impadurite de pe izlazul primariei din punctul Ivanetu2019/11/282019-11-28 18:55:00
HCL 72/2019privid infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Tip V2 pentru interventii in situatii de urgenta2019/11/282019-11-28 18:53:00
HCL 71/2019privind aprobarea sumei de 9.560lei reprezentand darurile de Craciun 2019 care se acorda copiilor scolari prescolari si colindatorilor din comuna Gura Teghii2019/11/282019-11-28 18:52:00
HCL 70/2019privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20202019/11/282019-11-28 18:50:00
HCL 69/2019privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2019/11/282019-11-28 18:49:00
HCL 68/2019privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20192019/11/282019-11-28 18:48:00
HCL 67/2019privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public de Utilitati Publice Gura Teghii, serviciu public din subordinea Consiliului local  Gura Teghii, jud. Buzau2019/11/282019-11-28 18:46:00
HCL 66/2019privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20192019/11/182019-11-18 18:45:00
HCL 65/2019privind modificarea si completarea HCL nr. 63/29.10.2019 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica pentru vanzare a 530mc masa lemnoasa diferite categorii reprezentand taieri in pasuni impadurite de pe izlazul primariei din punctul Ivanetu2019/11/182019-11-18 16:58:00
HCL 64/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Modernizare DC173 Gura Teghii-Varlaam, L-5.7km, com. Gura Teghii, jud. Buzau, rest de executat” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul PNDL2019/10/312019-10-31 18:44:00
HCL 63/2019privind aprobarea scoaterii la licitatie publica pentru vanzare a 530mc masa lemnoasa diferite categorii reprezentand taieri in pasuni impadurite de pe izlazul primariei din punctul Ivanetu2019/10/292019-10-29 23:08:42
HCL 62/2019privind aprobarea scaderii din evidenta  a unui debit si radiera unei persoane fizice indreptatite reprezentand taxa de habitat2019/10/292019-10-29 19:36:00
HCL 61/2019privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 14/28.02.2018 privind aprobarea scaderii din evidenta  a debitelor reprezentand taxa de habitat a unor persoane fizice indreptatite2019/10/292019-10-29 19:34:00
HCL 60/2019privind primirea de noi membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care comuna Gura Teghii este membru asociat2019/10/292019-10-29 19:33:00
HCL 59/2019privind aprobarea unui imprumut temporar, de la bugetul propriu al comunei Gura Teghii, jud. Buza catre Serviciul Public de Utilitati Publice Gura Teghii2019/10/292019-10-29 19:32:00
HCL 58/2019privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul SPUP al comunei Gura Teghii, jud. Buzau2019/10/292019-10-29 19:30:00
HCL 57/2019privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20192019/10/292019-10-29 19:29:00
HCL 56/2019privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Gura Teghii pentru lunile noiembrie, decembrie 2019 si ianuarie 20202019/10/292019-10-29 19:28:00
HCL 55/2019privind aprobarea sumei de 297.000lei din excedentul bugetului local pentru finantarea sectiunii de dezvoltare2019/09/302019-09-30 18:56:39
HCL 54/2019privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20192019/09/302019-09-30 18:54:43
HCL 53/2019privind aprobarea structurii organizatorice a Primariei comunei Gura Teghii, jud. Buzau2019/09/302019-09-30 18:53:50
HCL 52/2019privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului local Gura Teghii in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale „Pamfil Georgian” Gura Teghii pentru anul scolar 2019-20202019/08/302019-08-30 18:52:52
HCL 51/2019privind modificarea si completarea HCL nr. 69/2016 privind aprobarea unei taxe speciale2019/08/302019-08-30 18:51:43
HCL 50/2019privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20192019/08/302019-08-30 18:50:44
HCL 49/2019privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Gura Teghii pentru sedinta din 30.08.20192019/08/302019-08-30 18:49:24
HCL 48/2019privind aprobarea constituirii echipei mobile pentru interventia de urgenta in caz de violenta domestica2019/08/092019-08-09 20:48:29
HCL 47/2019privind aprobarea Studiului de oportunitate si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Proiectare si executie – modernizare si eeficientizarea iluminatului public stradal in comuna Gura Teghii, jud. Buzau”2019/08/092019-08-09 20:45:27
HCL 46/2019privind aprobarea modificarii si completarii Programului anual al achizitiilor pentru anul 2019 ale comunei Gura Teghii,2019/08/092019-08-09 20:40:45
HCL 45/2019privind stabilirea salariului de baza lunar pentru un post contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Gura Teghii2019/07/292019-07-29 20:38:04
HCL 44/2019privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii cu o societate  de profil, avand ca obiect efectuarea analizei de risc fizic la securitatea fizica pentru bunurile si valorile din domeniul public al comunei Gura Teghii2019/07/292019-07-29 20:35:51
HCL 43/2019privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20192019/07/292019-07-29 20:34:47
HCL 42/2019privind aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul compartimentului „Politie locala” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Teghii2019/07/292019-07-29 20:33:36
HCL 41/2019privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a numarului de personal la nivelul UAT comuna Gura Teghii, jud. Buzau, pentru anul 20192019/07/292019-07-29 20:32:16
HCL 40/2019privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2019/07/292019-07-29 20:31:16
HCL 39/2019privind prelungirea contractului de prestare a serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezentare a Comunei Gura Teghii cu Cabinet Avocat Diaconu Cosmin2019/07/292019-07-29 20:29:59
HCL 38/2019privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2019/06/272019-06-27 18:25:07
HCL 37/2019privind aprobarea incheierii unui contract de comodat avand ca obiect darea/luarea in folosinta gratuita a unui autoturism utilitar2019/06/272019-06-27 18:23:31
HCL 36/2019privind aprobarea transformarii unui post2019/06/272019-06-27 18:22:42
HCL 35/2019privind acordul de participare a UAT Gura Teghii, jud. Buzau, in cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoitaice pentru gospodariile izolate neracordate la reteaua de distributie a energiei electrice, de derulare a procedurilor de achizitie publica pentru achizitionarea sistemelor fotovoltaice finantate in cadrul programului si de implementare si monitorizare a functionarii proiectelor2019/06/272019-06-27 18:19:48
HCL 34/2019privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Gura Teghii pentru lunile iunie, iulie si august 20192019/05/302019-05-30 10:05:10
HCL 33/2019privind acordarea in folosinta gratuita a spatiilor folosite de cabinetele medicale individuale care desfasoara activitate medicala in aceste spatii detinute de comuna Gura Teghii2019/05/302019-05-30 10:03:20
HCL 32/2019privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2019/05/302019-05-30 10:02:25
HCL 31/2019privind aprobarea acordarii titlului de „Cetatean de onoare al comunei Gura Teghii” – dlui. Baroian Filica2019/05/302019-05-30 10:00:18
HCL 30/2019privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra unui teren situat in satul Gura Teghii, punct Fulgeris2019/04/222019-04-22 11:33:07
HCL 29/2019privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2019/04/222019-04-22 11:32:08
HCL 28/2019privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de „Cetatean de onoare  al Comunei Gura Teghii”, jud. Buzau HCL nr. 28 din 22.04.20192019/04/222019-04-22 11:29:26
HCL 27/2019privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pentru anul 20182019/04/222019-04-22 11:28:05
HCL 26/2019privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat in anul bugetar 20192019/04/222019-04-22 11:26:11
HCL 25/2019privind aprobarea acordarii normei de hrana pentru personalul compartimentului „Politie locala” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Teghii2019/04/222019-04-22 11:26:02
HCL 24/2019privind aprobarea bugetului local initial pentru anul 20192019/04/222019-04-22 11:23:36
HCL 23/2019privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 33/20.12.2000 privind aprobarea studiului de oportunitate si calcului redeventei anuale in vederea concesionarii a doua terenuri cu suprafata totala de 85mp in vederea realizarii a doua spatii comerciale2019/04/082019-04-08 13:48:39
HCL 22/2019privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unui spatiu de 18mp din domeniul public HCL nr. 22 din 08.04.20192019/04/082019-04-08 13:46:18
HCL 21/2019privind aprobarea participarii comunei Gura Teghii prin Consiliul local, in calitate de asociat – membru fondator, la constituirea ADI „Progaz Buzau 2020”2019/04/082019-04-08 13:36:20
HCL 20/2019privind implementarea proiectului „Dotarea cu echipamente IT pentru eficientizarea actului administrativ in comuna Gura Teghii”2019/03/282019-03-28 13:30:03
HCL 19/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Modernizare DC173 Gura Teghii-Varlaam, L-5.7km, com. Gura Teghii, jud. Buzau, rest de executat” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul PNDL2019/03/282019-03-28 13:07:01
HCL 18/2019privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Gura Teghii, jud. Buzau pentru perioada 2014-20202019/03/282019-03-28 13:01:36
HCL 17/2019privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Gura Teghii pentru lunile martie, aprilie si mai 20192019/02/282019-02-28 09:25:28
HCL 16/2019privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 76 / 2017 pentru aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Gura Teghii2019/02/282019-02-28 09:22:16
HCL 15/2019privind aprobarea transformarii unui post functie contractuala2019/02/282019-02-28 09:19:30
HCL 14/2019privind aprobarea reorganizarii retelei scolare din comuna Gura Teghii pentru anul scolar 2019-20202019/02/282019-02-28 09:18:34
HCL 13/2019privind aprobarea Planului de actiune a categoriilor de lucrari de interes local pe care familiile beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 prin persoane apte de munca, au obligatia  de a le presta lunar la solicitarea primarului pentru anul 20192019/02/282019-02-28 09:16:57
HCL 12/2019privind scaderea din evidenta a debitului reprezentand taxa de habitat a unei persoane fizice indreptatite si radierea din evidentele fiscale privind taxa de habitat2019/02/282019-02-28 09:15:41
HCL 11/2019privind stabilirea plafonului maxim pentru consumul de carburant necesar autoturismului din propietatea UAT Gura Teghii pentru anul 20192019/02/282019-02-28 09:14:25
HCL 10/2019privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuirea a contractelor / acordurilor cadru pentru achizitia produselor  si a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente programului pentru scoli al Romaniei2019/02/222019-02-22 21:23:55
HCL 9/2019privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2019/01/292019-01-29 21:22:56
HCL 8/2019privind aprobarea indreptarii unei erori inscrise in actul aditional nr. 3135/12.04.2017 si scaderea din evidentele fiscale a debitului in suma de 291 lei reprezentand diferenta chirie impusa eronat pentru anul 2018 contribuabilului  Morarasu Dorin2019/01/292019-01-29 21:20:32
HCL 7/2019privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 6/30.01.2014 pentru aprobarea unor taxe speciale de inchiriere a Caminului cultural din satul Paltinis2019/01/292019-01-29 21:18:35
HCL 6/2019privind aprobarea cooperarii cu o persoana juridica de profil pentru realizarea unor lucrari de interes public privind gestionarea deseurilor2019/01/292019-01-29 21:17:16
HCL 5/2019privind aprobarea unor masuri pentru organizarea pasunatului pe raza comunei Gura Teghii2019/01/292019-01-29 21:15:31
HCL 4/2019privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii cu o societate  de profil, avand ca obiect consultanta  si proiectare pentru accesarea de fonduri europene prin Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Buzaului, al carui membru suntem2019/01/292019-01-29 21:11:34
HCL 3/2019privind utilizarea sumei de 28000lei din excedentul anului anterior al bugetului de venituri proprii si subventii (sursa E) pentru sectiunea de functionare2019/01/292019-01-29 21:09:24
HCL 2/2019privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate de SC ROMPREST ENERGY SRL2019/01/292019-01-29 21:08:20
HCL 1/2019privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare si a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei Gura Teghii pe anul 20182019/01/102019-01-10 21:55:36
HCL 79/2018privind prelungirea unui contract de prestari servicii2018/12/212018-12-21 18:09:18
HCL 78/2018privind aprobarea incetarii unui contract de inchiriere pasune comunala2018/12/212018-12-21 18:08:06
HCL 77/2018privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2018/12/212018-12-21 18:07:11
HCL 76/2018privind aprobarea sumei de 5000lei/anual reprezentand cotizatia comunei Gura Teghii pentru Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Buzaului, a carui membru suntem2018/12/212018-12-21 18:05:33
HCL 75/2018privind aprobarea radierii din evidentele fiscale privind taxa de habitat pentru anul 2019 a unor persoane fizice2018/12/212018-12-21 18:03:58
HCL 74/2018privind aprobarea Strategiei si a Programului anual de achizitii publice ale comunei Gura Teghii, pentru anul 20192018/12/212018-12-21 18:01:58
HCL 73/2018privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20192018/12/212018-12-21 18:00:12
HCL 72/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20182018/12/142018-12-14 18:25:04
HCL 71/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20182018/12/102018-12-10 18:24:13
HCL 70/2018privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2018/11/292018-11-29 18:23:03
HCL 69/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20182018/11/292018-11-29 18:22:10
HCL 68/2018privind aprobarea sumei de 10.451lei reprezentand darurile de Craciun 2018 care se acorda copiilor scolari prescolari si colindatorilor din comuna Gura Teghii2018/11/292018-11-29 18:20:29
HCL 67/2018privind aprobarea modificarii HCL nr. 11/14.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare DC173, Gura Teghii – Varlaam, L=5.7km, comuna Gura Teghii, jud. Buzau” pentru anul 2017 in vedere includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala2018/11/292018-11-29 18:17:15
HCL 66/2018privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Gura Teghii pentru lunile decembrie 2018, ianuarie si februarie 2019 si aprobarea exercitarii atributiilor de presedinte de sedinta pentru luna noiembrie 20182018/11/292018-11-29 18:15:11
HCL 65/2018privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru un spatiu din domeniul public2018/11/072018-11-07 17:24:12
HCL 64/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20182018/11/072018-11-07 17:22:55
HCL 63/2018privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 5ani catre „Serviciul public de utilitati publice” a unui spatiu de 12mp din cladirea Primariei Gura Teghii situata in satul Gura Teghii2018/10/262018-10-26 17:22:18
HCL 62/2018privind aprobarea intocmirii unor documentatii specifice pentru obtinerea autorizatiilor si avizelor de functionare a SPUP prin contractarea unor servicii de specialitate2018/10/262018-10-26 17:18:43
HCL 61/2018privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2018/10/262018-10-26 17:17:36
HCL 60/2018privind aprobarea efectuarii unei expertize de specialitate asupra lucrarilor , executate pana in anul 2015, in cadrul proiectului de investitii „Modernizare DC173, Gura Teghii-Varlaam, 5,7km, comuna Gura Teghii, jud. Buzau”2018/10/262018-10-26 17:15:15
HCL 59/2018privind reintregirea excedentului bugetului local cu suma de 440.000lei suma ce a fost utilizata pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 20182018/10/262018-10-26 17:11:57
HCL 58/2018privind aprobarea Intelegerii de Cooperare dintre Comuna Gura Teghii, jud. Buzau, Romania si Comuna Ocolina, Raionul Soroca, Republica Moldova2018/10/262018-10-26 17:09:44
HCL 57/2018privind modificare HCL nr. 44/29.07.2016 privind reorganizarea „Compartimentului de Utilitati Publice” din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Teghii, jud. Buzau2018/10/262018-10-26 17:07:02
HCL 56/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20182018/10/032018-10-03 15:21:02
HCL 55/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20182018/09/252018-09-25 11:56:07
HCL 54/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20182018/09/062018-09-06 17:55:09
HCL 53/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare DC173,  Gura Teghii – Varlaam, km 1+650 – 7+350, L=5.7km, comuna Gura Teghii, jud. Buzau” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala2018/09/062018-09-06 17:52:52
HCL 52/2018privind aprobarea modificarii denumirii obiectivului de investitii „Modernizare DC173,  Gura Teghii – Varlaam, km 1+650 – 7+350, L=5.7km, comuna Gura Teghii, jud. Buzau”2018/09/062018-09-06 17:49:23
HCL 51/2018privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului local Gura Teghii in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale „Pamfil Georgian” Gura Teghii2018/08/302018-08-30 16:39:20
HCL 50/2018privind aprobarea Regulamentului de administrare si functionare a Terenului  de sport multifunctional aflat in propietatea si administrarea comunei Gura Teghii2018/08/302018-08-30 16:37:55
HCL 49/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20182018/08/302018-08-30 16:36:54
HCL 48/2018privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Gura Teghii pentru lunile august, septembrie si octombrie 20182018/07/312018-07-31 09:29:11
HCL 47/2018privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2018/07/312018-07-31 09:28:31
HCL 46/2018privind aprobarea darii in folosinta gratuita, UAT judetul Buzau prin Consiliul judetean Buzau, a terenului cu suprafata de 416mp, aferent Centrului de vizitare al sitului Penteleu, pentru proiectul „Consolidarea managementului siturilor ROSCI0190 Penteleu si ROSCI0229 Siriu”2018/07/312018-07-31 09:26:13
HCL 45/2018privind aprobarea demararii procedurilor de achizitie in vederea cumpararii de catre comuna Gura Teghii a unui imobil construit P+12018/07/172018-07-17 09:19:02
HCL 44/2018privind aprobarea valorii si indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie: „Construire Casa specialistului” amplasata in satul Gura Teghii, com. Gura Teghii, jud. Buzau” finantat din Bugetul local2018/07/172018-07-17 09:12:57
HCL 43/2018privind prelungirea contractului de prestare a serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezentare a Comunei Gura Teghii cu Cabinet Avocat Diaconu Cosmin2018/07/172018-07-17 09:11:28
HCL 42/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20182018/07/172018-07-17 09:10:43
HCL 41/2018privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru un spatiu din domeniul public2018/06/272018-06-27 15:21:16
HCL 40/2018privind aprobarea sumei de 335.000lei din excedentul Bugetului local pentru finantarea sectiunii de dezvoltare in vederea sustinerii cheltuielilor cu proiectele „Casa specialistului” – 250.000lei si „Modernizare DC173- Gura Teghii – Varlaam, 5.7km, comuna Gura Teghii, jud. Buzau” – 105.000lei2018/06/272018-06-27 15:20:42
HCL 39/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 20182018/06/272018-06-27 15:18:46
HCL 38/2018privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2018/06/272018-06-27 15:17:58
HCL 37/2018privind aprobarea unor masuri in vederea implementarii proiectului „Consolidarea managementului siturilor ROSCI0190 Penteleu si ROSCI0229 Siriu”, beneficiar UAT judetul Buzau prin Consiliul judetean Buzau, custodele siturilor Penteleu si Siriu2018/05/312018-05-31 15:16:06
HCL 36/2018privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2018/05/312018-05-31 15:15:07
HCL 35/2018privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a numarului de personal la nivelul UAT comuna Gura Teghii, jud. Buzau, pentru anul 20182018/05/312018-05-31 15:13:32
HCL 34/2018privind aprobarea aplasarii unui sistem de garduri electrice, acordarea dreptului de acces la stana situata pe terenul propietate a comunei Gura Teghii si aprobarea acordului  de colaborare in cadrul proiectului cu titlul „Consolidarea managementului siturilor ROSCI0190 Penteleu si ROSCI0229 Siriu”2018/05/312018-05-31 15:12:49
HCL 33/2018privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Gura Teghii pentru anul 20182018/05/212018-05-21 15:06:53
HCL 32/2018privind diminuarea in totalitate a suprafetei inchiriate de ACATEG Gura Teghii in punctul Hinsaru si stabilirea de masuri de inchiriere a noii suprafete disponibile  de 5.00ha din punctul Hinsaru2018/05/072018-05-07 15:05:02
HCL 31/2018privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Gura Teghii pentru lunile mai, iunie si iulie 20182018/04/262018-04-26 10:26:50
HCL 30/2018privind prelungirea unui contract de inchiriere pentru un spatiu din domeniul public2018/04/262018-04-26 10:25:50
HCL 29/2018privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2018/04/262018-04-26 10:24:54
HCL 28/2018privind scaderea din evidenta a debitului reprezentand taxa de habitat a unei persoane fizice indreptatite si radierea din evidentele fiscale privind taxa de habitat a acestuia2018/04/262018-04-26 10:22:49
HCL 27/2018privind aprobarea noilor tarife pentru activitati specifice de salubrizare prestate de SC ROMPREST ENERGY SRL2018/04/262018-04-26 10:21:38
HCL 26/2018privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pentru anul 20172018/04/262018-04-26 10:20:23
HCL 25/2018privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 43/2017 privind aprobarea Regulamentului privind buna gospodarire a UAT comuna Gura Teghii, jud. Buzau2018/03/302018-03-30 12:21:54
HCL 24/2018privind aprobarea semnarii Intelegerii de Cooperare dintre Comuna Gura Teghii, jud. Buzau din Romania si Localitatea Ocolina din Raionul Socora din Republica Moldova2018/03/302018-03-30 12:20:18
HCL 23/2018privind primirea de noi membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care comuna Gura Teghii este membru asociat2018/03/302018-03-30 12:19:13
HCL 22/2018privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2018/03/302018-03-30 12:18:21
HCL 21/2018privind aprobarea scaderii din evidentele fiscale a debitului in suma de 387lei reprezentand impozitul pe mijloace de transport pentru anul 2018 a contribuabilului Grigore N. Gheorghe2018/03/302018-03-30 12:16:36
HCL 20/2018privind aprobarea scaderii din evidenta a debitelor reprezentand taxa de habitat a unor persoane fizice indreptatite, radierea din evidentele fiscale privind taxa de habitat si aprobarea restituirii unei sume incasata eronat2018/03/302018-03-30 12:14:32
HCL 19/2018privind inchirierea suprafetelor de pasune disponibile si masuri privind pasunatul in anul 2018 pe raza comunei Gura Teghii2018/03/302018-03-30 12:12:25
HCL 18/2018privind aprobarea sumei de 500.000lei din excedentul Bugetului local pentru finantarea sectiunii de dezvoltare in vederea sustinerii cheltuielilor  din cadrul proiectului „Amenajare teren sport in satul Nemertea, com. Gura Teghii, jud. Buzau”2018/03/302018-03-30 10:32:02
HCL 17/2018privind aprobarea valorii indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie „Teren de sport cu gazon sintetic multifunctional in satul  Nemertea, com. Gura Teghii, jud. Buzau” finantat din bugetul local2018/03/302018-03-30 10:21:22
HCL 16/2018privind aprobarea sumei de 150.000lei din excedentul bugetului local pentru finantarea sectiunii de dezvoltare in vederea sustinerii cheltuielilor din cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa (captare, aductiune, inamgazinare, ditributie) in com. Gura Teghii, jud. Buzau”2018/03/192018-03-19 23:18:49
HCL 15/2018privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2018/02/282018-02-28 23:17:39
HCL 14/2018privind aprobarea scaderii din evidenta  a debitelor reprezentand taxa de habitat a unor persoane fizice indreptatite2018/02/282018-02-28 22:50:40
HCL 13/2018privind scaderea din evidenta a unor creante fiscale pentru care s-a indeplinit termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita la persoane fizice2018/02/282018-02-28 22:49:12
HCL 12/2018privind stabilirea plafonului maxim pentru consumul de carburant necesar autoturismului din propietatea UAT Gura Teghii pentru anul 20182018/02/142018-02-14 22:12:39
HCL 11/2018privind aprobarea demolarii imobilului „Cladire dispensar veterinar”, propietatea UAT Gura Teghii2018/02/142018-02-14 22:11:28
HCL 10/2018privind aprobarea bugetului local initial pentru anul 20182018/02/142018-02-14 22:10:36
HCL 9/2018privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Gura Teghii pentru lunile februarie, martie si aprilie 20182018/01/312018-01-31 22:09:31
HCL 8/2018privind aprobarea reorganizarii retelei scolare din comuna Gura Teghii pentru anul scolar 2018-20192018/01/312018-01-31 22:08:22
HCL 7/2018privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate de SC ROMPREST ENERGY SRL2018/01/312018-01-31 22:07:20
HCL 6/2018privind aprobarea unor cheltuieli de transport cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2018/01/312018-01-31 22:05:49
HCL 5/2018privind aprobarea Planului de actiune a categoriilor de lucrari de interes local pe care familiile beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 prin persoane apte de munca, au obligatia  de a le presta lunar la solicitarea primarului pentru anul 20182018/01/312018-01-31 22:03:43
HCL 4/2018privind utilizarea sumei de 440.00lei din excedentul bugetului local si a sumei de 24000lei din excedentul bugetului de venituri proprii si subventii (sursa E), pentru acoperirea golurilor temporare de casa in cadrul sectiunii de functionare2018/01/162018-01-16 22:01:44
HCL 3/2018privind aprobarea atestarii la domeniul privat al comunei Gura Teghii a unor loturi de teren si acordul inscrierii in cartea funciara a dreptului de propietate pentur suprafetele in cauza2018/01/162018-01-16 22:00:22
HCL 2/2018privind completarea unei comisii de specialitate a Consiliului local Gura Teghii2018/01/162018-01-16 21:58:37
HCL 1/2018privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Manailescu Adrian2018/01/162018-01-16 21:53:05
HCL 29/2017privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare a doua autovehicule: autoutilitara Hanomag 55 si autospeciala cu nr. de inmatriculare BZ05UCM2017/03/302017-03-30 23:59:54
HCL 28/2017privind plata unor sume, reprezentand contravaloare cheltuieli de judecata2017/03/302017-03-30 23:58:08
HCL 27/2017privind aprobarea unor cheltuieli pentru luna Ianuarie 2017, cadrelor didactice incadrate la unitatile scolare din comuna Gura Teghii2017/03/302017-03-30 23:56:07
HCL 26/2017privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor pasuni comunale din propietatea privata a comunei Gura Teghii, s Studiului de oportunitate privind inchirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de licitatie, Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini2017/03/302017-03-30 23:55:59
HCL 25/2017privind aprobarea participarii comunei Gura Teghii in calitate de membru asociat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Dealurile Buzoiene ale Munteniei”2017/03/302017-03-30 23:54:19
HCL 24/2017privind aprobarea completarii HCL nr. 23/08.04.2016 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor pasuni comunale din propietatea privata a comunei Gura Teghii2017/03/302017-03-30 23:53:56
HCL 23/2017privind aprobarea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare2017/03/302017-03-30 23:52:06
HCL 22/2017privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii la nivelul UAT comuna Gura Teghii, jud. Buzau pentru anul 20172017/03/302017-03-30 23:51:20
HCL 21/2017privind aprobarea incetarii unui contract de inchiriere pasune comunala2017/03/302017-03-30 23:50:24
HCL 20/2017privind aprobarea sumei de 100.000lei pentru acoperirea cheltuielilor pentru colectare si transport gunoi in anul 20172017/03/302017-03-30 23:49:30
HCL 19/2017privind aprobarea bugetului local initial pentru anul 20172017/03/302017-03-30 23:48:35
HCL 18/2017privind aprobarea aplicarii sanctiunii „avertisment” ca prima sanctiune a contribuabililor care nu depun in termen declaratiile de impunere2017/02/282017-02-28 23:53:38
HCL 17/2017privind aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Tinutul Valea Buzaului”2017/02/282017-02-28 23:52:51
HCL 16/2017privind aprobarea incetarii unui contract de inchiriere pasune comunala2017/02/282017-02-28 23:51:59
HCL 15/2017privind plata sumei de 300lei, reprezentand contravaloarea cheltuieli de judecata2017/02/282017-02-28 23:51:09
HCL 14/2017privind aprobarea reorganizarii Retelei scolare din comuna Gura Teghii pentru anul scolar 2017-20182017/02/282017-02-28 23:50:24
HCL 13/2017privind aprobarea mentinerii Retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica, din comuna Gura Teghii, jud. Buzau, pentru anul scolar 2016-20172017/02/282017-02-28 23:49:35
HCL 12/2017privind aprobarea unor cheltuieli de transport pentru lunile noiembrie si decembrie 2016, cadrelor didactice2017/02/282017-02-28 23:48:45
HCL 10/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, pentru anul 2017 la obiectivul de investitii „Reabilitarea (modernizarea) sistemului de alimentare cu apa (captare, tratare, inmagazinare, stocare, aductiune si distributie) in Gura Teghii – sursele Izvorul Boului, Valea Tainitei si Valea Paltinisului” finantat prin PNDL2017/02/142017-02-14 23:48:02
HCL 9/2017privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect si in vederea realizarii obiectivului „Punti pietonale in comuna Gura Teghii, jud. Buzau” – obiectiv de interes local al comunei Gura Teghii, finantat prin PNDL2017/02/142017-02-14 23:47:08
HCL 7/2017privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Gura Teghii pentru lunile februarie, martie, aprilie 20172017/01/312017-01-31 23:44:57
HCL 6/2017privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate de SC Romprest Energy SRL2017/01/312017-01-31 23:41:55
HCL 5/2017privind aprobarea Planului de actiune a categoriilor de lucrari de interes local pe care familiile beneficiare de prevederile Legii 416/2001 prin persoanele apte de munca, au obligatia de a presta lunar la solicitarea primarului pentru anul 20172017/01/312017-01-31 23:40:36
HCL 4/2017privind primirea de nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care comuna Gura Teghii este membru asociat2017/01/312017-01-31 23:39:43
HCL 2/2017privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei Gura Teghii pe anul 20162017/01/162017-01-16 23:38:27
HCL 1/2017privind utilizarea sumei de 9800lei din excedentul bugetului de venituri proprii si subventii (sursa E) pentru acoperirea golurilor temporare de casa in cadrul sectiunii de functionare2017/01/162017-01-16 23:36:08

Hotărâri de consiliu pe anul 2016
Hotărâri de consiliu pe anul 2015

Comments are closed.